De Meijers Penning

De Meijerspenning is een prestigeuze facultaire prijs die wordt toegekend aan personen of instanties die door buitengewone verdiensten of op zeer bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.


De Meijers Penning is toegekend aan:

 • Prof.dr.mr. H. Franken (2016)
 • Prof. T. Koopmans (2013)
 • Mw. mr. Ankie Broekers-Knol (2011)
 • Prof. mr. R. Feenstra (2008) 
 • Prof. mr. C.J.J.M. Stolker, toegekend door onderzoeksbestuur (2007)
 • Prof. mr. T.A. de Roos (2005)
 • Mw mr. M.E.W. Neleman-Dobschütz (2004)
 • Prof. J.S.A. Fourie, decaan Fakulteit Regsgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch (2004), Fakulteit Regte van de NordWes Kampus Potchefstroom (2004)
 • Prof. mr. P.H. Kooijmans (2002)
 • Prof. mr. J. Reugebrink  (1995)
 • Dispuut Tobias Asser (1994)
 • Prof. mr. H.G. Schermers (1993)
 • Prof. mr. F.J.M. Feldbrugge (1993)
 • Prof. Hans Smit ( Columbia University New York) 1992)
 • Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis (1992)
 • Mw. mr. M. van Leeuwen Boomkamp – Oppenhuis de Jong (1991)
 • Prof. mr.J. Th. de Smidt (1988) 
 • Mr. F. Korthals Altes (1988) 

Laatst Gewijzigd: 15-09-2016