prof. mr. T. Barkhuysen

Functie:
 • Hoogleraar, Staats- en Bestuursrecht
Expertise:
 • Bestuursprocesrecht
 • Bestuursrecht
 • Europees bestuursrecht
 • EVRM
 • Grondrechten
 • Handhaving en toezicht
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Staatsrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7712
E-Mail: t.barkhuysen@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B105
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​sbrecht/​barkhuysent.jsp


Homepage English version below

Curriculum vitae

Tom Barkhuysen studeerde Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Maastricht (afgerond 1991) en Europees en internationaal recht aan de Universiteit Leiden (afgerond 1993).
Daarna was hij eerst als assistent in opleiding en later als universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over de eisen die het EVRM stelt aan nationale rechtsbescherming. Hij verbleef voor studie- en onderzoeksdoeleinden diverse keren in het buitenland, waaronder in Berlijn (Humboldt Universität en Freie Universität), Dijon, Heidelberg (Max Planck Institüt für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht) en Oxford. In 2003 verbleef hij enkele maanden als Visiting Fellow bij het British Institute of International and Comparative Law te Londen.

Vanaf 1998 tot eind 2002 was hij full time advocaat te Amsterdam bij de Praktijkgroep Bestuursrecht van Stibbe. In dat kader volgde hij de beroepsopleiding advocatuur (stageverklaring verkregen in 2001). Hij was bij Stibbe werkzaam over de volle breedte van de bestuursrechtelijke praktijk en deed veel advies- en proceservaring op. Na 2002 bleef hij als advocaat aan Stibbe verbonden.
Sinds november 2002 is Tom Barkhuysen verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden waar hij per 1 januari 2005 is benoemd tot hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht. Daarbij heeft hij veel kennis van de invloed van het EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Op deze terreinen verzorgt hij onderwijs en verricht hij onderzoek, waaronder veel – vaak in concurrentie verworven – contractonderzoek alsmede advieswerkzaamheden voor particuliere partijen en overheden. Tom Barkhuysen was van 2005 tot 2010 voorzitter van de Leidse afdeling (vakgroep) staats- en bestuursrecht.
Tom Barkhuysen heeft een uitgebreid netwerk in wetenschap en praktijk, is een veelgevraagd spreker en geeft regelmatig in de media commentaar met betrekking tot actuele juridische ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij is winnaar van de facultaire onderwijsprijs voor de beste hoorcollegedocent 2006/2007 voor zijn colleges bestuurs(proces)recht in het verdiepende tweedejaarsvak. Verder ontving hij samen met collega Willemien den Ouden de AB-jaarprijs 2007 voor de beste bestuursrechtelijke annotatie in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB).

Per 1 november 2009 heeft Tom Barkhuysen zijn hoofdtaak verplaatst naar de advocatuur bij Stibbe te Amsterdam. Hij is daar als partner verbonden aan de Praktijkgroep Bestuursrecht. In zijn praktijk legt hij zich toe op het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht alsmede marktregulering, handhaving en toezicht en overheidsaansprakelijkheid inclusief de Europeesrechtelijke (EU/EVRM) aspecten daarvan. Hij is daarnaast als hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.

Relevante nevenfuncties

 • vaste annotator van de Kluwer jurisprudentie-uitgave AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen)
 • lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad (per 2010)
 • lid van de redactie van het Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
 • lid van de redactie van de Kluwer (online) Module Bestuursrecht
 • lid van de Boekenraad staats- en bestuursrecht van Ars Aequi Libri
 • lid van de Editorial Advisory Board van het tijdschrift Review of European Administrative Law
 • lid van de redactie van het NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. (1994-2010)
 • lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
 • lid van het comité van aanbeveling van Res Publica (Leidse staats- en bestuursrechtelijke studievereniging)
 • Leids contact hoogleraar voor het juridische tijdschrift Ars Aequi
 • lid van de raad van advies raad van het migration law expertise centre VU
 • lid van de projectraad van het PILP (Public Interest Litigation Project)
 • lid van de adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • trekker profileringsgebied Interaction between legal systems
 • bestuurslid Vereniging Bestuursrecht (VAR)
 • bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht

Regulier onderwijs

 • bestuurs(proces)recht.
 • Europees bestuursrecht.
 • overheidsaansprakelijkheid in het publiek- en privaatrecht.
 • Europese mensenrechtenbescherming.
 • scriptiebegeleiding.

PAO-onderwijs

 • actualiteiten bestuursrecht (PAO bureau Leiden).
 • overheidsaansprakelijkheid (PAO bureau Leiden/Kluwer).
 • diverse (in house)cursussen op maat.
 • algemeen bestuursrecht (Grotius Opleiding

Kernpublicaties

 • Barkhuysen, T., Ouden, W., den, Polak, J.E.M. & Ballegooij, G.A.C.M., van (2008).
  Bestuursrecht in het Awb-tijdperk. Deventer: Kluwer.
  (boek)
 • Barkhuysen, T. (2006).
  Eenheid en coherentie van rechtsbescherming in de veellagige Europese rechtsorde (oratie Leiden). Deventer: Kluwer.
  (boek)
 • Barkhuysent, T. en M.K.G. Tjepkema (2006)
  Aansprakelijkheid uit 'rechtmatige' overheidsdaad: het samenspel tussen de nationale égalité en het Europese eigendomsrecht, RM Themis 2006, p. 179-201
  (artikel)
 • Barkhuysen, T. e.a. (2006)
  Feitenvaststelling in beroep, Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (boek)
 • Barkhuysen, T. en S.D. Lindenbergh (2006)
  Constitutionalisation of Private Law, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers
  (boek)
 • Barkhuysen, T. samen met P.C. Adriaanse en M.L. van Emmerik (2006)
  Europeesrechtelijke eisen bij de toepassing van bestuurlijke punitieve sancties (EU en Nederland), Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland Alphen a/d Rijn: Kluwer
  (boek)
 • Barkhuysen, T. samen met M.L. van Emmerik (2005), Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. De eigendomsbescherming van artikel 1 EP EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht; het Straatsburgse perspectief. 
  (boek)
 • Barkhuysen, T. (2004)
  Het EVRM als integraal onderdeel van het Nederlands materiële bestuursrecht. De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht (VAR, 132. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  (boekdeel - hoofdstuk)
 • Barkhuysen, T., Emmerik, M.L., van & Kempen, P.P.H.M.C., van (Eds). (1999).
  The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
  (boekredactie)
 • Barkhuysent, T. (1998) (artikel)
  Artikel 13 EVRM: effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten, dissertatie Leiden, Lelystad: Vermande
  (boek)
Voor een compleet overzicht met publicaties klik op de tab publicaties bovenaan deze pagina.

English version - General information

Tom Barkhuysen (1968) is Professor of Constitutional and Administrative Law at Leiden University, the Netherlands, and a practising Member (advocaat) of the Amsterdam Bar as a partner at Stibbe; see . He holds the degrees of LL.B and LL.M (Maastricht University, Constitutional and Administrative Law/Leiden University, International and European Law). He was a Lecturer and Researcher in Constitutional and Administrative Law at Leiden University from 1993-1998. In 1998 he graduated from Leiden University with a Ph.D. thesis on Effective Domestic Legal Protection against violations of the European Convention on Human Rights (Article 13 ECHR). Supervisors were Professor Alkema and Professor Schermers. After his graduation he worked from 1998-2002 as a full time lawyer (advocaat) at Stibbe, Amsterdam. In November 2002 he has accepted a full time associate professorship and in January 2005 a professorship at Leiden University which he combines with litigation and advice work as a lawyer. He is a fellow of the Leiden Law School Graduate School and participates in the Programme ‘Securing the Rule of Law in Multilevel Jurisdictions'.

He is a Member of the Board of Netherlands Law Journal (as from 2010) and the Editorial Board of the Ars Aequi Libri Publishers Series on Constitutional and Administrative Law. He is also a Member of the Editorial Board of the Kluwer online Guide to Administrative Law and the Kluwer Case Law Series on Administrative Law (Administratiefrechtelijke Beslissingen). He is also a member of the Editorial Advisory Board of the Review of European Administrative Law. He participates in a number of (international) research networks and is a Visiting Fellow of the British Institute of International and Comparative Law. He is a member of the board of the Dutch Comparative Law Association and the Law and Public Administration working group of EGPA.

His research, teaching and counseling concern many aspects of Constitutional, Administrative, European (EU and ECHR) and International Law. He has a special interest for the relationship/interaction between these fields of law as well as for human rights issues. As a lawyer he also litigates in these fields of law before national and European courts.  

Publications

For a complete list of publications see the tab "publicaties" on this page.

 
Laatst Gewijzigd: 14-12-2015