Leidse experts geven staatssteuncursus aan Letse rechters

Deze cursus maakt deel uit van het door de Europese Commissie gesubsidieerde trainingsprogramma Application of State aid law in national courts dat de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA) in verschillende landen uitvoert in samenwerking met de Riga Graduate School of Law en de Universiteit van Salzburg.

Binnen dit project worden rechters in Nederland, Letland en Oostenrijk getraind in de toepassing van het Europese staatssteunrecht. In de cursussen - gegeven (27 september 2012) door Alke Metselaar, Willemien den Ouden en Paul Adriaanse - zal worden ingegaan op de specifieke rol die nationale rechters spelen bij de implementatie van het staatssteunrecht en op de mogelijke juridische problemen die zich daarbij in nationale procedures kunnen voordoen. Best practices worden besproken, evenals de eerste pogingen om te komen tot op het staatssteunrecht toegesneden nationaal recht in de verschillende lidstaten. Het project zal in 2013 te Leiden worden afgesloten met een internationale conferentie over deze thematiek. Voor deze conferentie zullen rechters uit verschillende Europese landen worden uitgenodigd om hun ervaringen bij de toepassing van het staatssteunrecht te delen met onder andere vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere deelnemers. De resultaten van dit project zullen tezijnertijd worden gepubliceerd in een Engelstalig boek.


 
Laatst Gewijzigd: 12-10-2012