Adriaanse en Den Ouden krijgen EU subsidie voor LEGSA project

Paul Adriaanse en Willemien den Ouden hebben een subsidie toegekend gekregen door de Europese Commissie voor het project Application of State aid law in national courts.

Dit omvangrijke project zal de komende jaren worden uitgevoerd in het kader van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA), in samenwerking met de Universiteit van Salzburg en de Riga Graduate School of Law. 


Training voor rechters

Binnen dit project worden rechters in Nederland, Oostenrijk en Letland getraind in de toepassing van het Europese staatssteunrecht . In deze cursussen zal worden ingegaan op de specifieke rol die nationale rechters spelen bij de implementatie van het staatssteunrecht en op de mogelijke juridische problemen die zich daarbij in nationale procedures kunnen voordoen. Best practices worden besproken, evenals de eerste pogingen om te komen tot op het staatssteunrecht toegesneden nationaal recht in de verschillende lidstaten. Het project zal in 2013 te Leiden officieel worden afgesloten met een internationale conferentie over deze thematiek. Voor deze conferentie zullen rechters uit verschillende Europese landen worden uitgenodigd om hun ervaringen bij de toepassing van het staatssteunrecht te delen met onder andere vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere deelnemers . De resultaten van dit project zullen tezijnertijd worden gepubliceerd in een Engelstalig boek.

LEGSA

Paul Adriaanse en Willemien den Ouden zijn als universitair hoofddocent respectievelijk hoogleraar verbonden aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij zijn experts op het terrein van de doorwerking van EU recht in de nationale rechtsorde, in het bijzonder op de gebieden van staatssteun en Europese subsidies. Ze publiceren veelvuldig over deze onderwerpen en geven regelmatig trainingen aan juridische professionals. LEGSA werd in 2010 in het leven geroepen als gespecialiseerd samenwerkingsverband binnen de Universiteit Leiden op het terrein van staatssteun. De betrokken medewerkers zijn allen verbonden aan de Universiteit Leiden en hebben daarnaast op verschillende manieren banden met de rechtspraktijk, bijvoorbeeld als rechter-plaatsvervanger, als advocaat of als juridisch adviseur.

 
Laatst Gewijzigd: 06-10-2011