Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met:

Mr. dr. P.C. Adriaanse
Coördinator LEGSA

Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Publiekrecht
Afdeling Staats- en Bestuursrecht

Postbus 9520
2300 RA Leiden

T: 071 527 7564 / 7760 (secr.)
E: p.c.adriaanse@law.leidenuniv.nl


 
Laatst Gewijzigd: 18-10-2016