Nieuws

Voorlichting rondom de verwerking van persoonsgegevens

Iedere eerste, tweede, derde en vierde dinsdag van elke maand (m.u.v. van 11 april en 23 mei 2017) van 09:00 – 10:00 uur wordt, in het kader van bewustwording (what & how to)rondom de verwerking van persoonsgegevens, een doorlopende maandelijkse reeks presentaties gegeven voor medewerkers en studenten van Universiteit Leiden. Deze presentaties vinden plaats in het Gravesteen, kamer 1.11.


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het faculteitsbestuur kwam op 7 maart 2017 weer bijeen. Ze spraken o.a. over de bestuursruimte van studieverenigingen, de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 en de benoeming van Chris de Kruif tot opleidingsdirecteur propedeuse juridische opleidingen en bachelor en master Rechtsgeleerdheid.