Verzoek film en/of fotografie

Op verzoek verleent de faculteit professionele fotografen en filmmakers toegang tot het Kamerlingh Onnes Gebouw en de Oude Sterrewacht.

Aanvraag

Stuur een e-mail (info@law.leidenuniv.nl) naar de afdeling Marketing & Communicatie als u een opname wenst te maken in een van onze gebouwen.

Vermeld in uw e-mail:

  • waarin u geïnteresseerd bent;

  • eventuele opdrachtgever;

  • de datum of data;

  • uw contactgegevens. 


Spelregels

Voor het filmen op een van de locaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, hanteren we de onderstaande spelregels: 

  • Graag melden bij de receptie van de locatie;
  • Het onderwijs/onderzoek graag niet verstoren;

  • Bij publicatie van film/fotografie vermelding maken van de locatie + Universiteit Leiden;

  • Enkel voor het doel, waarvoor toestemming is verleend, mogen de opnames worden gebruikt;

  • Bij eventueel hergebruik opnieuw contact met de afdeling Marketing & Communicatie;

  • Eventuele beschadigingen zullen in rekening worden gebracht.

Laatst Gewijzigd: 19-02-2015