Nieuws

9 september | Alumnidag Rechtsgeleerdheid

Op 9 september vindt de jaarlijkse alumnidag van de faculteit plaats op de Sterrewacht:  "Leiden Revisited, een middag terug in de collegebanken". Medewerkers zijn uitgenodigd vanaf 20.00 uur om oud-studenten te ontmoeten.


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het bestuur sprak o.a. over de genomineerden voor de JSVO onderwijsprijzen, benoeming leden examencommissie Criminologie en over het Adviesrapport National Plagiaatcontrole RechtenOnline


Agenda

Wat staat er komende tijd in de agenda? Een overzicht van alle lezingen, conferenties, symposia, bijeenkomsten, afstudeerdata, vergaderdata, promoties, oraties e.d. Heeft u aanvullingen voor deze agenda? Mail dan naar de webredactie .


Veni voor Moritz Jesse

14 veelbelovende Leidse onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni-financiering van NWO. Moritz Jesse (Europees Recht) is een van hen.