Nieuws

Belangrijke ILO-opdracht voor Prof Paul van der Heijden

Deze week werd bekend dat Paul van der Heijden, hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht en oud-Rector Magnificus van de Universiteit Leiden, een belangrijke adviesopdracht heeft gekregen van de International Labour Organisation (ILO), een onderdeel van de Verenigde Naties dat gevestigd is in Genève.


Ethische Commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Campus Den Haag, Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, en adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden ingediend.


Professioneel op de foto?

Wil jij een professionele foto die je kunt gebruiken zowel op de website als op je LinkedIn-profiel? Wij organiseren een fotoshoot voor de faculteit van 23 t/m 27 maart en van 2 t/m 5 juni.


Honoursstudenten werken aan een beter Leiden

'Houd focus en wil niet te veel', zei hoogleraar Job Cohen een paar keer. Zeventien studenten presenteerden op 6 maart in zes groepjes in het Leidse Stadhuis hoe ze Leiden beter of mooier willen maken. Allemaal volgen ze de Honours Class 'Changemakers'.


Agenda

Wat staat er komende tijd in de agenda? Een overzicht van alle lezingen, conferenties, symposia, bijeenkomsten, afstudeerdata, vergaderdata, promoties, oraties e.d. Heeft u aanvullingen voor deze agenda? Mail dan naar de webredactie .