Nieuws

Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het faculteitsbestuur kwam op 7 februari 2017 weer bijeen. Ze spraken o.a. over de selectiedag Criminologie, de herstructurering van de examencommissies en de verkiezingen voor de Faculteitsraad in mei 2017.


Doing business in China

Onze decaan Joanne van der Leun , Ton Liefaard , hoogleraar Kinderrechten en Anette van Sandwijk , Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs, bezochten van 7 tot en met 12 januari een aantal partneruniversiteiten, UNICEF en Beijing Children’s Legal Aid and Research Center in Beijing, China. Leiden Law School heeft al geruime tijd samenwerkingsverbanden met een aantal zeer vooraanstaande Chinese Law Schools. Doel van de reis was collega’s te ontmoeten, de bestaande samenwerking verder te intensiveren (bv. staff exchange, summer schools, onderzoek) en de huidige stand van zaken van het Chinese juridische onderwijs te verkennen.


Wat besprak de faculteitsraad dit collegejaar?

De onderwerpen die in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn besproken treft u hieronder aan.  De (openbare) verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad - verslagen (openbaar)  


Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil?

De Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden organiseren samen het symposium Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil? . Het symposium vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 op de VU Amsterdam van 11.00 tot 15.30 uur in het Auditorium van het hoofdgebouw. De bijeenkomst is inclusief lunch.


Verbouwen, vernieuwen en verhuizen

Afgelopen jaren heeft binnen de faculteit een sterke groei van studenten en medewerkers plaatsgevonden. In zowel Leiden als Den Haag. Deze groei vraagt om vernieuwingen en aanpassingen van onze huisvesting.


Update verbouwing fietsenstalling

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de fietsenstalling. Dit om meer ruimte te creëren voor fietsen aan de voorzijde van het Kamerlingh Onnes gebouw. Om ruimte te houden voor fietsen zijn de werkzaamheden opgesplitst in twee delen. Ook zijn er tijdelijk parkeerplaatsen afgehuurd langs het water, die zijn ingericht als fietsenstalling. Vanzelfsprekend zal het overlast voor medewerkers, studenten en omwonenden tot een minimum beperkt worden.