Nieuws

Voorlichting rondom de verwerking van persoonsgegevens

Iedere eerste, tweede, derde en vierde dinsdag van elke maand (m.u.v. van 11 april en 23 mei 2017) van 09:00 – 10:00 uur wordt, in het kader van bewustwording (what & how to)rondom de verwerking van persoonsgegevens, een doorlopende maandelijkse reeks presentaties gegeven voor medewerkers en studenten van Universiteit Leiden. Deze presentaties vinden plaats in het Gravesteen, kamer 1.11.


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het faculteitsbestuur kwam op 7 maart 2017 weer bijeen. Ze spraken o.a. over de bestuursruimte van studieverenigingen, de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 en de benoeming van Chris de Kruif tot opleidingsdirecteur propedeuse juridische opleidingen en bachelor en master Rechtsgeleerdheid.


Nieuw: Academia Beeld en Geluid

Online toegang tot duizenden uren streaming content, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Naast journaals en actualiteitenprogramma's bestaat de selectie uit Polygoon-journaals, overheidsvoorlichtingsfilms, documentaires en reportages.


Doing business in China

Onze decaan Joanne van der Leun , Ton Liefaard , hoogleraar Kinderrechten en Anette van Sandwijk , Hoofd Bureau Internationaal Onderwijs, bezochten van 7 tot en met 12 januari een aantal partneruniversiteiten, UNICEF en Beijing Children’s Legal Aid and Research Center in Beijing, China. Leiden Law School heeft al geruime tijd samenwerkingsverbanden met een aantal zeer vooraanstaande Chinese Law Schools. Doel van de reis was collega’s te ontmoeten, de bestaande samenwerking verder te intensiveren (bv. staff exchange, summer schools, onderzoek) en de huidige stand van zaken van het Chinese juridische onderwijs te verkennen.


Wat besprak de faculteitsraad dit collegejaar?

De onderwerpen die in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn besproken treft u hieronder aan.  De (openbare) verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad - verslagen (openbaar) en voor een ieder in de cursus Faculteitsraad in Blackboard.  


Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil?

De Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden organiseren samen het symposium Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil? . Het symposium vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 op de VU Amsterdam van 11.00 tot 15.30 uur in het Auditorium van het hoofdgebouw. De bijeenkomst is inclusief lunch.


Verbouwen, vernieuwen en verhuizen

Afgelopen jaren heeft binnen de faculteit een sterke groei van studenten en medewerkers plaatsgevonden. In zowel Leiden als Den Haag. Deze groei vraagt om vernieuwingen en aanpassingen van onze huisvesting.


Update verbouwing fietsenstalling

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de fietsenstalling. Dit om meer ruimte te creëren voor fietsen aan de voorzijde van het Kamerlingh Onnes gebouw. Om ruimte te houden voor fietsen zijn de werkzaamheden opgesplitst in twee delen. Ook zijn er tijdelijk parkeerplaatsen afgehuurd langs het water, die zijn ingericht als fietsenstalling. Vanzelfsprekend zal het overlast voor medewerkers, studenten en omwonenden tot een minimum beperkt worden.