Nieuws

Nominatie Janneke Fruin Helb Scriptieprijs

De scriptie van Patrick van Berlo, promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, is genomineerd voor deze prijs. De scriptie, bekroond met een 9, werd begeleid door mr. dr. Maartje van der Woude, Prof. Joanne van der Leun was tweede beoordelaar.


Artikel over etnisch profileren genomineerd voor een prijs

Het artikel ’Etnisch profileren in Nederland: Wat weten we nou echt?’ door Joanne van der Leun en Maartje van der Woude, beiden werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, is genomineerd voor de prijs voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Politie.


Diversiteitssymposium 2014: ‘Excellence through diversity’

Welke bijdrage kunnen diversiteit en inclusiviteit leveren aan onderzoek en onderwijs, en aan de universiteit als organisatie? Bestuurders, medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden spreken hierover op 11 november 2014. Met inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland, een diner en workshops. Ook wordt de winnaar van de Van Bergenprijs bekend gemaakt. Van harte welkom!


Agenda

Wat staat er komende tijd in de agenda? Een overzicht van alle lezingen, conferenties, symposia, bijeenkomsten, afstudeerdata, vergaderdata, promoties, oraties e.d. Heeft u aanvullingen voor deze agenda? Mail dan naar de webredactie .


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het bestuur sprak o.a. over de perikelen rond het faillissement van Jongbloed, vooraanmelding en inschrijvingen 2014 - 2015 en de nieuwe tentameninschrijfregeling per 1 november a.s.