Nieuws

EK-pool 2016

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat Duitsland zich tot wereldkampioen voetbal mocht laten kronen. Dat betekent dat het volgende grote toernooi al weer voor de deur staat. Het EK in Frankrijk deze keer. Een bijzonder EK want Nederland is niet van de partij. Dit jaar dus geen oranje straten, geen oranje vlaggetjes, geen oranje tompoezen….kortom geen oranje gekte.


Wie nomineert u voor de Mr. K.J. Cath-prijs?

Welke medewerker of student van de Universiteit Leiden (of groep van medewerkers of studenten) heeft volgens u in de afgelopen jaren de naam van onze universiteit op een positieve manier naar buiten gebracht? Deadline is 6 juni 2016.


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het bestuur sprak o.a. over het besluit van het stoppen met het experiment van BSA in het tweede jaar, de gehonoreerde VIDI-aanvraag van Maartje van der Woude en over de start van drie nieuwe keuzevakken per september 2016.


Wat besprak de faculteitsraad dit collegejaar?

De onderwerpen die in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn besproken treft u hieronder aan.  De (openbare) verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad - verslagen (openbaar)  


Enquête behoefte aan samenwerktools

De Universiteit Leiden doet een onderzoek naar de behoefte aan samenwerktools voor studenten. In het onderwijs wordt immers steeds vaker gebruik gemaakt van groepsopdrachten en andere vormen van peer learning. De enquête staat open tot woensdag 15 juni 2016.


Uitslagen faciliteitenenquête

Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de studenten- en docentenfaciliteitenenquête van afgelopen jaar. Het algemene beeld van de deelnemers is positief.


Tentoonstelling Piet Franzen

Vanaf 13 mei 2016 zal in de C-gang van onze faculteit een bijzondere tentoonstelling te zien zijn. De Leidse kunstenaar Piet Franzen zal werken uit zijn Mail-Art en Teken-Taal Archief exposeren.


Inloggen voor weblectures

Vanaf vandaag moeten studenten en medewerkers inloggen met het ULCN account om de weblectures te kunnen bekijken. Alleen op aanvraag kan deze afscherming worden weggelaten.


Instructie informatie-uitwisseling met de iPad

Het Instituut voor Fiscale en Economische vakken organiseert een instructiebijeenkomst: Informatie-uitwisseling met de iPad . Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar die wij graag aan belangstellenden elders in de faculteit beschikbaar stellen.


'Last Lecture' Paul Cliteur

Na het grote succes van de 'Last Lecture' van professor Zwalve geeft ook professor Cliteur op 16 maart zijn 'Last Lecture'. Het concept blijft hetzelfde, maar elke lezing heeft een heel ander onderwerp. De lezing van professor Cliteur gaat over “Blasfemie, ketterij en tolerantie: hoe kunnen we samenleven in een wereld van religieus en cultureel verschil?”


Waarschuwing betreffende Ransomware

Afgelopen week heeft het ISSC wederom bij meerdere faculteiten besmettingen van “Ransomware” geconstateerd. De gevolgen hiervan zijn dat bestanden worden versleuteld waardoor (indien aanwezig) backups moeten worden teruggerold.


23 maart | Lezing Leidsch Juridisch Genootschap

Op woensdag 23 maart 2016 wordt de lezing van het Leidsch Juridisch Genootschap door prof. mr. R.D. Vriesendorp, hoogleraar Insolventierecht aan onze faculteit gehouden. Naast zijn aanstelling als hoogleraar is de heer Vriesendorp advocaat – partner bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.