Nieuws

Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het faculteitsbestuur kwam op 15 november 2016 weer bijeen. Ze spraken o.a. over het universitair uitvoeringsplan taalbeleid, de benoeming van de leden van het onderzoekbestuur en de vaststelling van de wijzigingen in het faculteitsreglement 2016.


Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil?

De Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden organiseren samen het symposium Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil? . Het symposium vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 op de VU Amsterdam van 11.00 tot 15.30 uur in het Auditorium van het hoofdgebouw. De bijeenkomst is inclusief lunch.


Verbouwen, vernieuwen en verhuizen

Afgelopen jaren heeft binnen de faculteit een sterke groei van studenten en medewerkers plaatsgevonden. In zowel Leiden als Den Haag. Deze groei vraagt om vernieuwingen en aanpassingen van onze huisvesting.


Update verbouwing fietsenstalling

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de fietsenstalling. Dit om meer ruimte te creëren voor fietsen aan de voorzijde van het Kamerlingh Onnes gebouw. Om ruimte te houden voor fietsen zijn de werkzaamheden opgesplitst in twee delen. Ook zijn er tijdelijk parkeerplaatsen afgehuurd langs het water, die zijn ingericht als fietsenstalling. Vanzelfsprekend zal het overlast voor medewerkers, studenten en omwonenden tot een minimum beperkt worden.


Medewerkers zijn van harte welkom bij Leiden Revisited 2016

Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit ieder jaar, in samenwerking met het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden, 'Leiden Revisited’, het alumni-event van de faculteit. Dit najaar vindt het plaats op vrijdag 2 september 2016 en natuurlijk zijn de medewerkers van de faculteit ook van harte uitgenodigd om te komen.


EK-pool 2016

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat Duitsland zich tot wereldkampioen voetbal mocht laten kronen. Dat betekent dat het volgende grote toernooi al weer voor de deur staat. Het EK in Frankrijk deze keer. Een bijzonder EK want Nederland is niet van de partij. Dit jaar dus geen oranje straten, geen oranje vlaggetjes, geen oranje tompoezen….kortom geen oranje gekte.


Wie nomineert u voor de Mr. K.J. Cath-prijs?

Welke medewerker of student van de Universiteit Leiden (of groep van medewerkers of studenten) heeft volgens u in de afgelopen jaren de naam van onze universiteit op een positieve manier naar buiten gebracht? Deadline is 6 juni 2016.


Wat besprak de faculteitsraad dit collegejaar?

De onderwerpen die in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn besproken treft u hieronder aan.  De (openbare) verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad - verslagen (openbaar)  


Enquête behoefte aan samenwerktools

De Universiteit Leiden doet een onderzoek naar de behoefte aan samenwerktools voor studenten. In het onderwijs wordt immers steeds vaker gebruik gemaakt van groepsopdrachten en andere vormen van peer learning. De enquête staat open tot woensdag 15 juni 2016.