Nieuws

KNAW subsidie voor crimmigration congres

De Koninklijke Academie voor Wetenschappen heeft een belangrijke congressubsidie toegezegd aan Maartje van der Woude en Joanne van der Leun - van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie - voor het internationale congres dat zij op 9 en 10 oktober 2014 organiseren in Leiden.


Wat doe jij deze zomer?

Jaap de Jong beklimt Zwitserse bergen om geld in te zamelen voor KiKa. Ingrid Mallee is sinds kort eigenaar van een nieuw Bed and Breakfast in het Limburgse Eys en gaat daar deze zomer klussen. Wat doe jij deze zomer? Stuur ons een foto met daarin het logo van de universiteit of #LeidenLaw! We maken hier een collage van op Facebook, en je kunt een leuke prijs winnen.


Agenda

Wat staat er komende tijd in de agenda? Een overzicht van alle lezingen, conferenties, symposia, bijeenkomsten, afstudeerdata, vergaderdata, promoties, oraties e.d. Heeft u aanvullingen voor deze agenda? Mail dan naar de webredactie .


Wat besprak het faculteitsbestuur?

Het bestuur sprak o.a. over de vaststelling bestuursmaanden studieverenigingen, de kennismaking met de nieuwe loopbaancoach en over de vakbeschrijvingen van de vakken in 2014 - 2015


Wat besprak de faculteitsraad?

In de vergadering van 26 mei jl.  zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: a) reactie College van Bestuur op Mid Term Review Onderzoek; b) stand van zaken researchmaster 'Law in Context"; c) Onderwijs- en Examenregelingen 2014 - 2015; d) Stand van zaken vierjaarstermijn cohort 2010; e) Enquêtes over tentameninschrijfregeling van studieverenigingen JFV Grotius en CoDe; f) Arbo- en Milieu jaarplannen 2014; g) verloop van de verkiezingen voor de faculteitsraad 2014 - 2015.


Harde werkers voor het goede doel in Suriname

Op woensdag 25 juni hebben vijfendertig studenten vanuit het JSVO zich ingezet voor het Anton de Kom-boekenproject. In Suriname kunnen veel studenten geen studieboeken kopen. Het Anton de Kom (AdeK) Boekenproject helpt de Surinaamse universiteit al jaren met het uitbreiden van haar juridische bibliotheek.


Commissie hulp bij zelfdoding

Een door het het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde commissie, waarvan Tineke Cleiren van het Instituut van Strafrecht & Criminologie deel uitmaakt, gaat zich buigen over de hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.


Mentorschapsprogramma van start

Afgelopen mei is een pilot voor een online mentorprogramma gestart bij Staats- en Bestuursrecht. Middels dit mentorprogramma worden laatstejaars Bachelors en Masters studenten gekoppeld aan alumni van de eigen opleiding die nu veelal actief zijn in de beroepspraktijk.