College mr. Corstens

De president van de Hoge Raad, mr. Corstens, komt op 12 mei 2010 naar de Universiteit Leiden. Naast een gesprek met het faculteitsbestuur verzorgt hij een college.

Korte beschrijving college-inhoud

Voor de pauze zal mr. Corstens ingaan op de plaats van de rechter in het democratische bestel. De rechter bekleedt een belangrijke positie die wordt gewaarborgd door zijn onafhankelijkheid. De rechterlijke onafhankelijkheid is de laatste tijd echter in toenemende mate onder druk komen te staan. Mr. Corstens zal betogen dat dit geen goede ontwikkeling is.

Na de pauze vertelt mr. Corstens over de Hoge Raad. Aan de orde komen onder meer de plaats, het functioneren en de samenstelling van de Hoge Raad. Daarnaast zal mr. Corstens ingaan op zijn eigen ervaringen tijdens studie en verdere loopbaan. Hij zal tenslotte tijd nemen voor het beantwoorden van vragen uit de zaal.


Praktische informatie

Datum: 12 mei 2010
Tijd: 15-17.00 uur
Locatie: Lorentzzaal
Open voor alle geïnteresseerden.


Laatst Gewijzigd: 22-04-2010