Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil?

De Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden organiseren samen het symposium Diversiteitsensitief onderwijs: hoe maak je (g)een verschil?. Het symposium vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 op de VU Amsterdam van 11.00 tot 15.30 uur in het Auditorium van het hoofdgebouw. De bijeenkomst is inclusief lunch.

The future is diversity

De taskforce 'The future is diversity’ (samenwerkingsverband VU, EUR en UL) en het VU-projectteam diversiteitsensitief onderwijs organiseren dit symposium om onderzoekers, docenten en tutoren handvatten te bieden voor diversiteitsensitief onderwijs in de praktijk.

Aandacht voor diversiteit in het academisch onderwijs staat nadrukkelijk op de agenda van de universiteiten. Een ieder heeft daar eigen beelden bij, meningen over of (g)een bepaalde aanpak voor ogen. De centrale vraag van dit symposium is hoe we diversiteitsensitief handelen zo kunnen vormgeven dat in de leeromgeving inclusive excellence wordt bereikt. Wat betekent dat voor het facultaire beleid en de curriculumontwikkeling? Welke trainingen zijn beschikbaar voor docenten en tutoren? Wat zijn de geleerde lessen daarbij uit het tweejarige project Diversiteitsensitief onderwijs? En hoe denken studenten er eigenlijk over? Met deze en andere vragen gaan we concreet aan de slag, onder meer aan de hand van de nieuwe ‘diversiteitscan’, een instrument dat u kunt gebruiken in uw eigen onderwijspraktijk.

Wat kunt u verwachten?

Het symposium biedt u de mogelijkheid om uw inzicht te vergroten en van gedachten te wisselen over een onderwijsomgeving die steeds diverser wordt. In workshops presenteren we best practices. U kunt ervaringen uitwisselen met collega’s en in gesprek gaan met studenten. U gaat aan de slag met concrete instrumenten voor implementatie van diversiteitsensitief onderwijs. Tijdens het plenaire deel verzorgt professor Halleh Ghorashi (hoogleraar diversiteit en integratie aan de VU) een inspirerende lezing. Het evaluatierapport en de diversiteitscan van het projectteam worden feestelijk overhandigd aan Jaap Winter, bestuursvoorzitter van de VU.

Save the date

Noteer 29 november alvast in uw agenda! Half oktober ontvangt u een uitnodiging met het complete programma en een inschrijfformulier. Heeft u vragen of wilt u een casus inbrengen? Neem dan contact op met Judith Gerritsen van het projectteam Diversiteitsensitief onderwijs, .

Laatst Gewijzigd: 13-10-2016