Kandidaten verkiezingen faculteitsraad bekend

Van 15 tot en met 19 mei a.s. vinden de verkiezingen voor de personeelsgeleding van de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid plaats. 10 medewerkers hebben zich kandidaat gesteld.

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en de organisatie. Medezeggenschap is belangrijk voor medewerkers, studenten en de faculteit!

De volgende medewerkers hebben zich kandidaat gesteld:

Lijst 1    De Onafhankelijken

1

Bart Labuschagne (Rechtsfilosofie)

2

Anneke Koning (Criminologie)

3

Pieter De Tavernier (Privaatrecht)

4

Thijs Beumers (Privaatrecht)

5

Cees de Groot (Ondernemingsrecht)

 

Lijst 2    De Progressieve Partij (PP)

1

Geertjes, G.J.A.  (Staats- & Bestuursrecht)

2

Van Loon, C.G.M. (Cleveringa Instituut)

3

Daalder, E.S. (Rechtsgeschiedenis)

4

Janssen, D.C.F.M.  (Van Vollenhoven Inst.)

5

Uzman, J. (Staats- & Bestuursrecht)

 

Laat uw mening horen! Ga stemmen!

Bijgaand treft u het Proces Verbaal van de kandidaatstelling aan.


Laatst Gewijzigd: 16-03-2017