Research Lab 5: 'Legal Data Science'

Op 23 september vindt het Research Lab plaats over “Legal Data Science” plaats (Sterrewacht C0.02, 13:30-15:30).

Het Research Lab beoogt:

- de collega’s van onze faculteit te informeren over data analyse als een nieuwe methode voor onderzoek en met hen de mogelijkheden na te gaan die deze methode potentieel biedt voor het recht en daaraan verwante disciplines;

- inspiratie te geven voor concrete onderzoeksprojecten voor de twee PhD-posities over Big Data die Leiden Law School in samenwerking met de LCDS Graduate School komend jaar ter beschikking stelt.

Hieronder vindt u het meer informatie over de Research Lab.


Laatst Gewijzigd: 22-09-2016