Verslag bestuursvergadering 13 september 2016

Op dinsdag 13 september jl. kwam voor de tweede maal het nieuwe bestuur, onder leiding van decaan Van der Leun, bij elkaar. Hier leest u wat er in deze vergadering is besproken.

Het (openbare) verslag van de bestuursvergadering treft u aan op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar).

In het verslag komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vaststelling Loopbaanbeleid WP FdR 2016
  • Terugblik opening Facultair jaar en hooglerarendiner
  • Memo inzet extra middelen ‘voorinvestering studievoorschot’

Laatst Gewijzigd: 22-09-2016