Voorlichting rondom de verwerking van persoonsgegevens

Iedere eerste, tweede, derde en vierde dinsdag van elke maand (m.u.v. van 11 april en 23 mei 2017) van 09:00 – 10:00 uur wordt, in het kader van bewustwording (what & how to)rondom de verwerking van persoonsgegevens, een doorlopende maandelijkse reeks presentaties gegeven voor medewerkers en studenten van Universiteit Leiden. Deze presentaties vinden plaats in het Gravesteen, kamer 1.11.

De toelichting op de verwerking van persoonsgegevens ziet er ongeveer als volt uit:

Eerste dinsdag:  Privacy/ Verwerking Persoonsgegevens Algemeen

Welke wet- en regelgeving is op mijn faculteit/afdeling/project/activiteit van toepassing?
Wat is privacy, een (bijzonder) persoonsgegeven, een verwerking?
Wat is het speelveld bij de verwerking van persoonsgegevens en wie zijn de spelers?
Welke rechten en verplichtingen gelden er bij het verwerken van persoonsgegevens?
Wie heeft welke taken en bevoegdheden bij de verwerking van persoonsgegevens  (“governance”)?  

Tweede dinsdag: De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat gaat er veranderen na 25 mei 2018? Wat moet ik daar nu al voor geregeld hebben?
Wat is de impact van de veranderende wetgeving voor “mijn” verwerkingsactiviteiten?
Wat gebeurt er wanneer ik niet aan de wet voldoe?
Hoe pak ik het aan om aan de wet- en regelgeving te voldoen?
Wie kan mij bij het voldoen aan wet- en regelgeving (“compliancy”) helpen?                                             

Derde dinsdag: Verwerking Persoonsgegevens en Onderzoek

Waar moet ik aan denken bij het doen van onderzoek met gebruikmaking van persoonsgegevens?
Hoe verhoudt zich de verwerking van  persoonsgegevens tot datamanagement?
Moet ik ook een Privacy Impact Assessment doen? Wanneer wel en wanneer niet?
Hoe ziet zo’n PIA er uit                              

Vierde dinsdag: Bewerkersovereenkomsten en PIA’s

Wanneer moet ik een bewerkersovereenkomst aangaan?
Wie moet de bewerkersovereenkomst tekenen?
Wat moet er in de bewerkersovereenkomst komen te staan en wie bepaalt dat?
Wie kan mij helpen bij het aangaan van een bewerkersovereenkomst?                                

Wat is een PIA?
Wanneer moet er een PIA worden gedaan?
Wie doet wat?
Hoe ziet zo’n PIA er uit?

Er is ruimte voor max. 30 personen.  Vol is vol.

Specifieke vraagstelling kan (indien wenselijk en mogelijk) aan de orde komen. Mocht dat niet lukken, dan kan er een afspraak gemaakt worden, nadat de sessies gevolgd zijn en de basisinformatie op die weg geabsorbeerd is.

 


Laatst Gewijzigd: 23-03-2017