Budgetten en rapportages

Budgetten

Welke budgetten krijgen de instituten en stafdiensten? En welke informatie krijgt de directeur over zijn budget en formatie?


Budgetten en normformatie

De budgetten van de instituten en de stafdiensten zijn definitief vastgesteld. Alle besluitvorming tot eind 2008 is daarin verwerkt, ook de bijdrage van de faculteit aan de Overige Essentiële Vakken (OEV's) en de bezuiniging OBP (OPB-taakanalyse).