Budgetten en normformatie

Het faculteitsbestuur heeft in januari 2009 de budgetten van de instituten en de stafdiensten definitief vastgesteld. Alle besluitvorming tot eind 2008 is daarin verwerkt, ook de bijdrage van de faculteit aan de Overige Essentiële Vakken (OEV's) en de bezuiniging OBP (OPB-taakanalyse). Hiermee is duidelijk geworden wat het financiële kader is waarbinnen de directeuren hun beslissingen kunnen nemen. Ook de normformatie per instituut is vastgesteld, evenals de normformatie voor de stafdiensten (uitvloeisel van de OBP-taakanalyse).

Begrotingsboekjes
De budgetten en normformatie zijn beschreven in het begrotingsboekje 2009. De faculteit is hier trots op. Het is voor het eerst dat alle budgetten van de onderdelen transparant inzichtelijk worden gemaakt. Dit geeft een goede basis voor monitoring en sturing. 

De wetenschappelijk directeuren, hun plaatsvervangers en de managementassistenten krijgen dit boekje toegestuurd. Het begrotingsboekje is ook te vinden op de o-schijf: Begrotingsboekje_2009.pdf. De accountmanagers van FEZ beschikken over een verdere detaillering op afdelingsniveau.


 
Laatst Gewijzigd: 12-10-2012