Organisatie

Mandaat(regeling)

Mandaat houdt in dat een beslissing over beleid- of beheer en de uitvoering ervan wordt overgedragen aan een ander. Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn de afspraken?


Besturingsmodel

Dit besturingsmodel maakt betere afwegingen mogelijk van de inzet van middelen (menskracht en geld). Aan de basis van het nieuwe besturingsmodel liggen een nieuw faculteitsreglement en een nieuwe mandaatregeling.


De accountmanagers FEZ, P&O-adviseurs en P&O medewerkers

De accountmanagers FEZ en P&O-adviseurs zijn het aanspreekpunt voor de instituten en de stafdiensten. Per 1 februari 2009 is er ook een vast aanspreekpunt voor de administratieve ondersteuning P&O. Het doel is betere ondersteuning en advies. FEZ en P&O willen pro-actief meedenken. Alle namen en adresgegevens op een rij.