Mandaat(regeling)

Mandaat houdt in dat een beslissing over beleid- of beheer wordt overgedragen aan een ander. De eindverantwoordelijkheid wordt echter niet overgedragen.

De mandans en de mandataris
De mandans is degene die de bevoegdheden overdraagt, en de mandataris is degene die de bevoegdheden ontvangt. De mandans blijft altijd (eind) verantwoordelijk. Binnen de universiteit is het universiteitsbestuur de mandans en faculteitsbestuur de mandataris. Binnen de faculteit is het bestuur de mandans en de wetenschappelijk directeur de mandataris.

Doormandateren
Een bevoegdheid kan door mandataris, de wetenschappelijk directeur, niet verder gedelegeerd worden naar de afdelingshoofden, zogenaamde doormandateren. Dit is een instructie van het College van Bestuur. Wel kan de wetenschappelijk directeur anderen inschakelen om zijn beslissing voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen of bestelde goederen geleverd zijn, of het vaststellen dat medewerkers goed functioneren. Voor de eindbeslissing (het betalen van de factuur of het bevorderen van de medewerker) is de wetenschappelijk directeur echter zelf aan zet.

Mandaatregeling
De mandaten worden nog vastgelegd in een mandaatregeling. Indien deze zijn vastgesteld worden ze hier gepubliceerd.


 
Laatst Gewijzigd: 15-01-2009