De wetenschappelijk directeuren van de instituten

Aan het hoofd van de instituten staat de wetenschappelijk directeur. Voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 zijn de volgende wetenschappelijk directeuren benoemd.

De wetenschappelijk directeuren

De 5 instituten worden geleid door een wetenschappelijk directeur. De wetenschappelijk directeuren zijn: 


Verantwoordelijkheden en bevoegdheden


De plaatsvervangend wetenschappelijk directeuren

Daarnaast zijn de volgende plaatsvervangers benoemd.  


mw. prof. mr. I.S. Wuisman              

Instituut voor Privaatrecht
prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss Instituut voor Publiekrecht
mw.prof. mr. C.P.M. Cleiren           Instituut voor Strafrecht & Criminologie 
mw. mr. C.G. Breedveld - de Voogd Instituut voor Metajuridica
prof.mr. dr. J.P. Boer Instituut voor Fiscale- en Economische vakken  

De wetenschappelijk directeuren worden ondersteund door de management-assistent van het desbetreffende instituut.

 
Laatst Gewijzigd: 17-03-2016