De wetenschappelijk directeuren

Ieder instituut wordt bestuurd door een wetenschappelijk directeur.


Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Verantwoordelijkheden
De wetenschappelijk directeur is verantwoordelijk voor de bijdrage van zijn medewerkers aan het onderzoek en onderwijs binnen zijn instituut, en voor de bedrijfsvoering van het instituut. Hij legt hierover via de portefeuillehouders verantwoording af aan het faculteitsbestuur.

Bevoegdheden
De wetenschappelijk directeur is bevoegd voor o.a.:

  • het aangaan van contracten voor goederen en diensten minder dan 70.000 euro
  • het uitbrengen van offertes en aangaan van overeenkomsten voor en met derden met een omzet minder dan 450.000 euro
  • het werven, aanstellen en inschalen van personeel in tijdelijk dienstverband (het werven, aanstellen en inschalen van personeel in vast dienstverband behoeft de instemming van het faculteitsbestuur)
  • personele beslissingen zoals arbeidsduurverkorting, studiefaciliteiten, arbeidsomstandigheden, vakantie en verlofregelingen, salarisverhogingen
  • het autoriseren van uitgaven.

Wie zijn de wetenschappelijk directeuren?

Een overzicht van de wetenschappelijk directeuren en de directeuren van de stafdiensten

 
Laatst Gewijzigd: 29-02-2012