Netwerk Europese Subsidies

Het Netwerk Europese subsidies biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere nationale uitvoerders van Europese subsidieregelingen, en om artikelen, annotaties en andere documenten te delen met de uitvoerders van Europese subsidieregelingen.

Het Netwerk Europese subsidies is in april 2010 gestart op LinkedIn naar aanleiding van gehouden interviews in het kader van het promotieonderzoek 'Naar beter subsidiegereedschap: het Nederlandse subsidierecht als instrument tot uitvoering van Europese subsidieregelingen'. Deze interviews wezen uit dat er geen nationaal verband bestaat waarin nationale uitvoeringsorganen die Europese subsidieregelingen uitvoeren met elkaar in contact staan.

De voornaamste doelstelling van het Netwerk Europese subsidies is dan ook het bieden van een mogelijkheid om in contact te komen met andere nationale uitvoerders van Europese subsidieregelingen. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de vragen en knelpunten bij de uitvoering van Europese subsidieregelingen regelmatig sterke gelijkenis vertonen (staatssteun, aanbesteding). Daarnaast biedt het netwerk de mogelijkheid om artikelen, annotaties en andere documenten te delen met de uitvoerders van Europese subsidieregelingen.

Ook maakt het netwerk mogelijk om van belangrijke bijeenkomsten op het gebied van Europese subsidies mogelijk te maken. Het netwerk dient verder als een forum om voor de uitvoering van Europese subsidies relevante onderwerpen te bespreken. Naar aanleiding van het succes van het Netwerk Europese Subsidies op LinkedIn is deze site gestart.


 
Laatst Gewijzigd: 25-01-2011