Oratie prof. mr. Kees Waaldijk

Met een oratie getiteld 'The right to relate - on the importance of "orientation" in comparative sexual orientation law' aanvaardt Kees Waaldijk op 20 april 2012 zijn benoeming als hoogleraar Comparative Sexual Orientation Law.

Tijdens zijn oratie probeert professor Waaldijk een verklaring te geven voor de geleidelijke juridische erkenning van homoseksuele gerichtheid, die zich voordoet in steeds meer landen van de wereld en in diverse international organisaties. Rechters en regelgevers zijn begonnen met het erkennen van het recht om relaties met andere mensen aan te gaan en te ontwikkelen – ongeacht seksuele gerichtheid. Professor Waaldijk stelt voor voortaan te spreken van ‘the right to relate’.


Pionier

Universiteit Leiden heeft Kees Waaldijk benoemd op de eerste leerstoel in Europa op het terrein van het seksuelegerichtheidsrecht. Deze leerstoel maakt deel uit van het Grotius Centre for International Legal Studies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Campus Den Haag.

Praktische informatie

De oratie begint om 16:15 uur precies, in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Laatst Gewijzigd: 12-04-2012