Pionier Europees recht Walter Van Gerven krijgt Leids eredoctoraat

Prof.dr. Walter Van Gerven, emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, krijgt bij de viering van de dies natalis op 8 februari 2012 een eredoctoraat van de Universiteit Leiden. Erepromotor is prof.dr. Christa Tobler, hoogleraar Europees recht. Van Gerven was een van de pioniers die in de jaren zestig het nog jonge gebied van het Europees recht ontgon.

Uniek jurist

Prof.dr. Rick Lawson, decaan van de Leidse rechtenfaculteit: 'Professor Van Gerven is een uniek jurist. Hij heeft zich, steeds op heel hoog niveau, beziggehouden met allerlei deelterreinen van het recht. Als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de EU heeft hij talloze spraakmakende conclusies geschreven, die van enorm belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het Europese recht. Daarna nam hij het voortouw in grensoverschrijdend onderzoek naar de gemeenschappelijke grondslagen van het privaatrecht in Europa. Niet voor niets was hij de eregast toen de Leidse rechtenfaculteit dit voorjaar een groot congres wijdde aan het universitaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems.'


Hele eer

Prof.dr. Walter van Gerven

Prof.dr. Walter van Gerven

Van Gerven over het eredoctoraat: ‘Ik voel het als een hele eer. De Leidse universiteit is de oudste in Nederland en staat ook in België hoog aangeschreven.’


Al jong hoogleraar

Na zijn studie rechten trok Van Gerven (1935) eerst naar de VS om daar tot de ontdekking te komen wat Europa zou kunnen zijn: federalistisch met een beperkte centrale sturing. Terug in België werd hij bij de Katholieke Universiteit Leuven, na een lectoraat van slechts zes jaar, op zijn 32ste tot hoogleraar benoemd.

Trouw aan het Europees recht

Van Gerven, die volgens zijn moeder al op zijn derde zei dat hij jurist wilde worden, net als zijn vader, is het Europees recht altijd trouw gebleven. Dat blijkt ook uit de functies die hij in de loop van de tijd bezette. Zo was hij advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie (1988-1994) en lid van de onafhankelijke commissie van experts die de handelwijze van de Europese Commissie in 1999 onderzocht. Hij schreef ongeveer 270 wetenschappelijke publicaties over het Europees recht.

Drie essentiële taken

Onderwijs gaf Van Gerven niet alleen in Leuven maar ook aan vele andere gerenommeerde universiteiten, zoals King’s College Londen, Stanford University, University College London en Harvard University. Van Gerven ging 2000 met emeritaat. ‘Ik meen dat elke maatschappij die zichzelf beschaafd wil noemen, drie essentiële taken heeft’, zei Van Gerven bij die gelegenheid in de Campuskrant van de Katholieke Universiteit Leuven. ‘Dat zijn: geschillen beslechten, kennis overdragen en zieken genezen. Als hoogleraar in de rechten heb ik een bijdrage kunnen leveren aan twee van die taken, en dat stemt me dankbaar. (…) Als academicus moet je durven dromen over én werken aan een betere wereld. Ik hoop dat ik daaraan een heel klein beetje heb kunnen bijdragen.’

Nog steeds actief

Van Gerven is nog steeds actief als academicus. Hij rondde net, samen met een jongere collega, een boek af over de meergelaagde rechtsorde in België. Het was bedoeld als de herhaling van een exercitie uit 1969, maar kon dat niet meer zijn. Net als in Nederland spelen nu ook EU-wetgeving en mensenrechten een rol. In België komt daar nog het, voor dat land specifieke, regionale recht bij.

Dies natalis 2012

(19 december 2011/Corine Hendriks)

Links

Rechten studeren in Leiden

Bachelor


Master

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012