Alice Besseling overleden

Woensdag 22 januari 2014 is Alice Besseling plotseling overleden. Alice was een bekend gezicht op de faculteit, zelfs na haar pensioen vier jaar geleden. Zij is gedurende 11 jaar verbonden geweest  aan het secretariaat van Metajuridica, als secretaresse van eLaw@Leiden

Kenmerkend voor Alice was haar inzet op het werk en haar grote betrokkenheid bij al haar collega’s. Ondanks haar niet zo makkelijke leven was Alice altijd opgewekt en vrolijk. Waar Alice aanwezig was, vielen haar levenslust, daadkracht en dienstbaarheid iedereen op. Alice was waardevol bij het secretaresse-overleg door haar inbreng en serieuze aandacht voor wat er op facultair en instituutsniveau voor de secretaresses en eLaw van belang was.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dat Alice niet alleen op de faculteit een graag geziene en gewaarde collega was, blijkt wel uit het lintje voor haar vele maatschappelijke verdiensten dat de koningin behaagde aan Alice te geven.


Boeken voor de Anton de Kom universiteit in Paramaribo

Vier jaar geleden ging Alice, tegen heug en meug, met pensioen. Zij bleef echter haar beste krachten inzetten voor het Surinameboekenproject (Anton de Kom) en liet zich inschrijven bij Job Motion als surveillant bij de tentamens. Buiten haar universitaire leven bleef Alice actief en zich met heel haar hart inzetten voor goede doelen.

Alice leeft in onze herinnering voort als een onbaatzuchtige vriendelijke collega.


Begraven

Alice is op woensdag 29 januari begraven op het parochiekerkhof naast de H. Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2014