Nieuws

Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie

Democratie is waarschijnlijk het beste wat de politieke filosofie heeft voortgebracht. toch is het geen rustig bezit: democratie bevat de ingrediënten voor haar eigen vernietiging. Op 15 december 2015 promoveert Bastiaan Rijpkema op zijn proefschrift "Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie".


Kinderrechtenmonitor 2015

In hoeverre worden de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd? Op 8 december presenteerde de  Kinderombudsman  de Kinderrechtenmonitor 2015. De afdeling Jeugdrecht  en het Instituut voor Immigratierecht  schreven in opdracht van de Kinderombudsman een adviesrapport voor de Kinderrechtenmonitor.


Verlenen van humanitaire assistentie

Tijdens een crisis bestaat de behoefte om onmiddellijk humanitaire assistentie te verlenen. Bij het verlenen van assistentie komen veel juridische en politieke uitdagingen kijken, waardoor het onthouden van hulp helaas veelvoorkomend is. Op 25 november 2015 promoveert mw.mr. E.E. Kuijt op haar proefschrift "Humanitarian Assistance and State Sovereignty in International Law".


Veel overbodig werk in het bestuursrecht

Inefficiënt en eigenlijk ook niet eerlijk. Zo noemt de kersverse hoogleraar Staats- en bestuursrecht Ymre Schuurmans het feit dat burgers alleen in specifieke gevallen gezamenlijk tegen de overheid kunnen procederen. Oratie op 20 november.


65 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Op 4 november 1950 werd in het Palazzo Barbarini te Rome het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) getekend. Reden voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden om precies 65 jaar later een minisymposium te organiseren. Sprekers uit wetenschap, rechtspleging, politiek en beleid lieten er hun licht schijnen over wat het verdrag heeft opgeleverd en wat op dit moment de belangrijkste uitdagingen zijn.


Bart Schermer bij Universiteit van Nederland

We zijn het liefste de he-le dag online. Ongemerkt geef jij zo ongeveer alles prijs over wie je bent, wat je doet en wat je denkt. Beschermt de wet jou eigenlijk nog wel op het wereldwijde web? Meld je nu aan voor de opnames op 1 december!


Rechter praat slechts acht en halve minuut met kind bij uithuisplaatsingsbeslissing

Als een rechter beslist om een kind uit huis te plaatsen is dat zeer ingrijpend. Kinderen hebben daarom het recht om gehoord te worden in dit soort zaken. Maar zo’n gesprek tussen kind en rechter duurt bij de rechtbank gemiddeld slechts acht en halve minuut. Bij het gerechtshof dertien minuten. Dit blijkt uit onderzoek van twee jeugdrechtjuristen aan de Universiteit Leiden.


Bart Schermer benoemd tot lid Commissie Mensenrechten

Bart Schermer is benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.


Oratie prof.mr. Y.E. Schuurmans

Op 20 november 2015 aanvaardt prof. mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans haar benoeming tot hoogleraar door het uitspreken van een oratie. In die oratie zal zij het ontwerp van het bestuursprocesrecht ter discussie stellen aan de hand van een aantal spraakmakende zaken.


4 november | Symposium 65 jaar EVRM

Op 4 november 1950 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ondertekend. Precies 65 jaar na dato organiseert de Leidse Juridische faculteit een symposium. Een keur aan buitengewoon deskundige sprekers zal spreken over heden, verleden en toekomst van het EVRM.


Tweehonderd jaar Rijksbelastingen

Op vrijdag 20 november 2015 biedt de afdeling Belastingrecht het eerste exemplaar van het boek Tweehonderd jaar Rijksbelastingen aan de Staatssecretaris van Financiën aan, dhr. Eric Wiebes.