Kwaliteitssysteem onderwijs

Het Kwaliteitssysteem Onderwijs

Om aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) te voldoen heeft de faculteit een intern kwaliteitssysteem ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van het toetsingskader dat de NVAO heeft ontwikkeld.