Onderwijs en bestuur

Onderwijsbestuur

De bestuurlijke organen die zich, afgezien van het Faculteitsbestuur, met het onderwijs bezighouden zijn het Onderwijsbestuur en verschillende Commissies. Het Onderwijsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.


Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC) die in afzonderlijke en in gezamenlijke vergaderingen bijeenkomen. De opleidingscommissies adviseren het Onderwijsbestuur en de opleidingsdirecteur van de desbetreffende opleiding.