Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC) die in afzonderlijke en in gezamenlijke vergaderingen bijeenkomen. De opleidingscommissies adviseren het Onderwijsbestuur en de opleidingsdirecteur van de desbetreffende opleiding.

Taken en bevoegdheden en werkwijze Opleidingscommissies

De taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie zijn op hoofdlijnen:

  • Adviseren over de (wijziging van de) Onderwijs- en Examenregeling van de desbetreffende opleiding;
  • Adviseren over onderwijs- en tentamenroosters;
  • Periodieke bespreking van de resultaten van de onderwijsevaluaties van vakken;
  • Adviseren over kwaliteitscriteria waaraan de opleiding moet voldoen;
  • Adviseren over eventuele herijking van het curriculum.
                       

Werkwijze
Per opleiding vergadert een OLC een aantal keer per jaar over kwesties betreffende die opleiding. Daarbij komen in ieder geval de evaluaties van de vakken van die opleiding aan de orde en, in samenhang daarmee, de inrichting van het curriculum en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast komen de OLC’s enkele keren per jaar bijeen in een gezamenlijke vergadering voor onderwerpen die alle opleidingen betreffen. Zoals de ‘Onderwijs en examenregelingen’ (OER), de onderwijsprogramma’s en de onderwijs- en tentamenroosters.  Zie over de taken en bevoegdheden en de benoeming en de werkwijze ook artikel 23 van het ‘Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid'  

Mr. K. Boonen is de secretaris van de Gezamenlijke Opleidingscommissie. Zijn mailadres is k.boonen@law.leidenuniv.nl  

Samenstelling Opleidingscommissies

De OLC bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten. De voorzitter van een OLC is de desbetreffende opleidingsdirecteur, die echter geen lid is van de OLC. De zittingsduur van de studentleden is één jaar (van 1 november in een bepaald studiejaar tot en met 31 oktober van het studiejaar daaropvolgend) en van docentleden drie jaar (dat betreft bij de hieronder genoemde leden tot 1 november 2017).

1) de Opleidingscommissie voor de propedeuse van de juridische bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht en Fiscaal Recht; 

student-leden: Jessie Lemke
Ingrid van Woudenberg
docent-leden: dr. mr. Marina den Houdijker 
dr. mr. Bas Leeuw
voorzitter (niet-lid):      dr. René Orij - Opleidingsdirecteur Propedeuse juridische opleidingen
                                                                                                             

 
2) de Opleidingscommissie voor de opleiding Rechtsgeleerdheid:   
2.a) bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid:  
Student-leden:   Flora de Graaf 
Mariska Hoppers 
  Alaa al Saady
Lilian de Vries     
                
Docent-leden: dr. mr. Marina den Houdijker         
dr. mr. Bas Leeuw
Voorzitter (niet-lid):     dr. René Orij - opleidingsdirecteur ba-2 en ba-3 Rechtsgeleerdheid 
             
  2.b) masteropleiding Rechtsgeleerdheid
Studentleden: Savan van de Put (ma-Civiel)
Laura Moors (ma-Ondernemingsrecht)  
Matthijs de Vries (ma-Strafrecht)  
Jelle Vervorst (ma-Staats- en bestuursrecht) 
Stella Bakker (ma-Ency en Filosofie v/h Recht)  
Julie van der Wilden (ma-European Law)  
Romina Golshahi (ma-Public International Law)  
Freek Carstens (ma-Financieel recht)
  Matin Asmadal (Arbeidsrecht)
Docent-leden: dr. P.C.J. (Pieter) De Tavernier (Civiel recht)
dr. Pieter Van Cleynenbreugel (European Law)
dr. Timo Slootweg (Encyclopedie en filosofie van het recht)
  (en, indien nodig, de zes coördinatoren van de overige afstudeerrichtingen)
Voorzitter (niet-lid): Dr. René Orij - opleidingsdirecteur master Rechtsgeleerdheid
                                    
                                                                                    

3) de Opleidingscommissie voor de opleiding Notarieel recht,

Studentleden:  Charlotte van Rhee (ba)  
Judith Junggeburt (ma)
                        
Docent-leden:    mr. Laurens de Hoog
mr. Joris Hermeling
Voorzitter (niet-lid):      dr. mr. P.C. van Es – opleidingsdirecteur Notarieel Recht                         
                          

4) de Opleidingscommissie voor de opleiding Fiscaal recht,

Student-leden:  Rebecca Versteeg (ba)  
 Jurian Lock (ma)
Docent-leden:   dr. A.R. (Auke) Leen
mr. R.L.G. (Roberto) van den Heuvel
Voorzitter (niet-lid):     mr. dr. J. (Jan) Vleggeert - opleidingsdirecteur Fiscaal Recht
                            

5) de Opleidingscommissie voor de opleiding Criminologie,

Student-leden: Marcus Winniczuk  (ba)
Roosmarijn van Es (ma Forensische Criminologie)
  Sanne Bannink (ma Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving)
Docent-leden: dr. J.M.H. (Hanneke) Palmen
dr. J.A. (Johan) van Wilsem
Voorzitter (niet-lid):      prof.dr. Jan de Keijser - opleidingsdirecteur Criminologie
                                  

6) de Opleidingscommissie voor de opleiding Master Jeugdrecht,

Student-leden: Karlijn van den Boomen
Ruby Jelicic
Docent-leden: mr. Jeanette Satink
mr. K.A.M. (Kartica) van der Zon
Voorzitter (niet-lid): prof. mr. drs. M.R. (Marielle) Bruning- opleidingsdirecteur Jeugdrecht

Planning, agenda's en notulen opleidingscommissie

De agenda's en notulen van de vergaderingen van de zogenoemde gezamenlijke Opleidingscommissie zijn hieronder als pdf-bestand bijgevoegd.  

Jaarplanning oktober 2015 tot en met oktober 2016  

 

Laatst Gewijzigd: 26-02-2016