Onderwijs aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid

De faculteit der Rechtsgeleerdheid is een onderwijsrijke faculteit. Het totale aantal studenten ligt rond 5000. De faculteit leidt studenten op tot juristen of criminologen. Zij doet dit in een inspirerende omgeving met moderne faciliteiten. Kerndoelstelling van het onderwijs aan de faculteit is het aanleren van een academische houding en juridische professionele vaardigheden. 


Laatst Gewijzigd: 04-09-2014