Criminologie

Spreekuur visitatiecommissie Criminologie

Op 23 mei 2012 komt de visitatiecommissie beoordelen of de bachelor- en masteropleiding Criminologie aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Om dit te kunnen beoordelen voeren zij gesprekken met verschillende panels. Zit je niet in een panel maar wil je toch iets melden aan de commissie over de opleiding Criminologie? Meld je dan aan voor het spreekuur.