Algemene informatie

Spreekuur assessor

Dit collegejaar is Michelle Verheij de assessor van onze faculteit. Een assessor is het student-lid van het faculteitsbestuur en behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. Heb je bijvoorbeeld vragen over de medezeggenschap, neem dan contact op met de assessor.