Nieuws

Wat besprak de faculteitsraad dit collegejaar?

De onderwerpen die in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn besproken treft u hieronder aan.  De (openbare) verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad - verslagen (openbaar) en voor een ieder in de cursus Faculteitsraad in Blackboard.  


Verkiezingen faculteitsraad 2017 - kandidaten gezocht voor de faculteitsraad

Waarom kan en moet de medezeggenschap beter? Het gaat toch goed? Het klopt dat de medezeggenschap in Leiden goed functioneert. Goede medezeggenschap is belangrijk. Dat weten we al jaren, maar onrust over het rendementsdenken in het hoger onderwijs heeft laten zien dat het altijd beter kan, of beter zou moeten. Maar omdat democratische besluitvorming in een wetenschappelijk instituut zo belangrijk is moet iedereen vertegenwoordigd zijn en blijven. Het systeem functioneert omdat mensen bereid zijn hun collega’s en medestudenten te vertegenwoordigen. Meld je daarom aan als kandidaat bij een van de fracties voor de personeelsgeleding of de studentgeleding.