Stafdienst onderwijs / Cleveringa Instituut

De zorg voor de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs is ondergebracht bij Stafdienst onderwijs / Cleveringa Instituut.


Taken

Het Cleveringa Instituut omvat meerdere afdelingen die gezamenlijk zorgdragen voor een veelheid aan onderwijsgerelateerde taken, zoals :

  • de ontwikkeling van onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwingen
  • de studentenadministratie en roostering
  • studieadvisering en loopbaanbegeleiding voor studenten
  • ICT-ondersteuning van het onderwijs
  • het bewaken van de onderwijskwaliteit

Portefeuillehouder onderwijs en Onderwijsmanager

De Portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur is mr. dr. P.C. (Peter) van Es. Hij is aangetreden per  1 september 2015. De Onderwijsmanager, mw.mr. H.E. (Hester) Minnema heeft de dagelijkse leiding over het Cleveringa Instituut in nauw overleg met de Portefeuillehouder Onderwijs. 

Vernoemd naar...

Het Cleveringa Instituut is vernoemd naar prof. mr. Rudolph Cleveringa, hoogleraar Handelsrecht en Burgerlijk Procesrecht en dekaan van de rechtenfaculteit tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Hij verwierf bekendheid door op 26 november 1940 in een rede zijn afkeur uit te spreken van de maatregel van de Nazi’s om Joodse hoogleraren van de universiteit te verwijderen. Hij werd tijdens de oorlog twee keer gevangen gezet door de Duitsers.

Laatst Gewijzigd: 21-12-2015