Nieuws

Promotie Stefan Thewissen

Wat zijn mogelijke verklaringen en gevolgen van gestegen inkomensongelijkheid? De inkomensongelijkheid is sterk toegenomen in de meeste rijke landen. Hoe kunnen we deze stijging verklaren en wat zijn mogelijke politieke en economische gevolgen? Stefan Thewissen promoveerde op 29 september 2015 op dit onderwerp.


Rex Arendsen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Per 1 juni is dr. ir. Rex Arendsen (49) benoemd als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel ‘Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht’ die is ingesteld door het Belasting & Douane Museum.