Prof. dr. J.L.M. Gribnau

Functie:
  • Hoogleraar
Expertise:
  • Fiscale methologie
  • Filosofie van het belastingrecht
  • Formeel belastingrecht
  • Fiscale rechtsbeginselen


Telefoon: +31 (0)71 527 7451
E-Mail: j.l.m.gribnau@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B221


")

- Medewerker losbladig Handboek Awb
- Vaste medewerker Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht
- Vaste medewerker Weekblad fiscaal recht

Lidmaatschappen

- Voorzitter vereniging het Spinozahuis
- External member Board of Professors, Law School, University of Bologna
- Lid Redactieraad Maandblad Belastingbeschouwingen
- Hoogleraar Methodologie van het belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg
- Lid bestuur Stichting Podiumkunsten Oisterwijk

Internationale publicaties en lezingen

Boeken

2003

- Legal Protection against Discriminatory Tax Legislation: The Struggle for Equality in European Tax Law. The Hague: Kluwer Law International

Bijdragen aan Boeken

- Per una maggiore legittimazione della soft law nel dirritto tributario dell'unione Europea. In A. di Pietro (Ed), Per una costituzione fiscale Europea (pp 153-185), Milaan: CEDAM

Artikelen in tijdschriften (wetenschappelijk)

2013
- ‘Legislative Instrumentalism vs. Legal Principles’, in Coventry Law Journal 18 (2013) special issue, pp. 89-109

2008
- Soft law and taxation: EU and international aspects. Legisprudence, 2(2), 67-117

2007
- Constitutional limits to taxation in a democratic state: The Dutch Experience, Michigan State Journal of International Law, 15 (2007) 2, p. 417-459
- Restricting the Legislative Power to Tax, Vol 11.1 Electronic Journal of Comparative Law, (May 2007) (Samen met R.H. Happé)
- Improving the legitimacy of soft law in EU tax law, Intertax 2007/1
- Soft Law and Taxation: The Case of the Netherlands, 1 (2007) Legisprudence 3, p. 291, 326
   

Nationale publicaties en lezingen

Boeken

2008
- Terugkoppeling in het belastingrecht (samen met A.O. Lubbers). Amersfoort: SDu J&F
- Soevereiniteit en legitimiteit: Grenzen aan fiscale wetgeving

2007
- Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing. Amersfoort: SDu Fiscale en Financiele uitgevers

2005
- Maatschappelijke rechtsvorming. Den Haag: Boom juridische uitgevers (Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken)

2000
- Procesvertegenwoordiging (samen met C.J. Baxen P.A.M. Mevis). Deventer: Gouda Quint

Artikelen in tijdschriften (wetenschappelijk)

2011
- Gribnau, J.L.M., Lubbers, A.O. & Vording, H. (2011), ‘Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?’ Maandblad Belasting Beschouwingen, pp. 488-499.

2010
- Lubbers, A.O. & Gribnau, J.L.M., ‘Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces.’, Weekblad Fiscaal Recht, p.1388-1402
- Gribnau, J.L.M., ‘Integriteit van het fiscale wetgevingsproces’, NTFR 2010/643, p.1-6.

2008
- Een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Weekblad voor fiscaal recht, 137 (6758), 337-338
- Fiscale constructies en goede doelen: Over transplantaties, context en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 9 (juni), 18-26
- Belastingmoraal en compliance: Het belang van legitimiteit van de belastingdienst. Weekblad voor fiscaal recht, 137 (6790), 1325-1336
- The Code of Conduct for Business Taxation als soft law instrument. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2008/2, 19-27
- Overkill in Rechtshandhaving is dodelijk voor samenwerking. NTFR, 9/10, 1-5

2007
- Wat maakt u zo bijzonder? Herendiensten en rechterlijk overgangsrecht. Een prelude. WFR 2007/6736
- Geen codificatie van doelmatigheid in het belastingrecht. Grafrede voor een doodgeboren kindje. TFB 2007/4 (samen met R.H. Happé)
- Strijd en wederkerigheid in het belastingrecht. NTFR 2007/794, p. 1-5

Artikelen in tijdschriften (vakpublicatie)

2007

- Belastingrechtvaardigheid: strijd en wederkerigheid. Tribuut 2007/3, p. 32-34

Bijdragen aan boeken

2013
- ‘De belastingrechter in een veranderende trias politica’, in: J.P. Boer (red.), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht, Den Haag: Sdu 2013, p. 71-93 978-90-12-39181
- ‘De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger’, in E.R. Muller & C.P.M. Cleiren (red.), Rechterlijke macht, Deventer: Kluwer 2013 (met  A.O. Lubbers en H. Vording), p. 239-254
- ‘De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter’, in E.R. Muller & C.P.M. Cleiren (red.), Rechterlijke macht, Deventer: Kluwer 2013 (met  A.O. Lubbers en H. Vording), p. 447-460
- ‘The Temporal Effect of Dutch Tax Court Decisions’, in P. Popelier, S. Verstraelen, D. Vanheule en B. Vanlerberghe (eds.), The Effects of Judicial Decisions in Time, Cambridge: Intersentia, 2014, pp. 181-195 (samen met A. Lubbers)
- ‘General report’, in Hans Gribnau & Melvin Pauwels (eds.), Retroactivity of tax legislation EATLP 2010, Amsterdam 2013  (samen met Melvin Pauwels)
- ‘Legal Certainty: A Matter of Principle’, in Hans Gribnau & Melvin Pauwels (eds.), Retroactivity of tax legislation EATLP 2010, Amsterdam 2013

2011
- Gribnau, J.L.M. (2011), ‘The Dignity of Law: Fundamental Legal Principles Versus Legislative Instrumentalism’, in: M. de Visser & W. Witteveen (eds.), The Jurisprudence of Aharon Barak: Views from Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 147-162

2007
- Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing. Amersfoort, Sdu F&F 2007, 156 pp
- Betere regelgeving, soft law en communicatief recht, in J.A. Pontier e.a. (red.). Alles afwegende, Nijmegen, Ars Aequi 2007
- Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instellingen. Kluwer, Deventer 2007, 228 pp (mede-auteur)
- Foutje, bedankt, in R. Janse, S. Taekema en T.Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties. Ars Aequi, Nijmegen, p. 37-41
- De verhouding van de Algemene wet bestuursrecht. Den Haag: Reed Business Information (losbladig) 2007

Cursussen, lezingen en seminars

2007
- Belastingrechtvaardigheid:strijd en wederkerigheid. Giele-lezing; Scheveningen, 19 april 2007
- Fiscale Ethiek: Belastingen, maatschappij en wederkerigheid. Seminar Mazars; Rotterdam 12 en 21 juni 2007
- Belastingrecht als techniek: Bezint (2x), eer gij begint. Voordracht jonge Federatie belastingconsulenten, Den Haag, 28 november 2007

Rapporten (overheid)

2008
- Vergroening OZB juridisch getoetst. Tilburg: Fiscaal Instituut Tilburg (samen met R.H. Happe)

2007

- Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instellingen (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 232)(samen met I.J.F.A. Vijfeijken, S.J.C. Hemels en L. Dijk) pp. 73-134. Deventer: Kluwer

Laatst Gewijzigd: 01-08-2016