prof. dr. H. Vording, onderzoekscoördinator

Expertise:
  • Belastingrecht
  • Fiscaal beleid
  • Economische aspecten van belastingheffing


Telefoon: +31 (0)71 527 7852
E-Mail: h.vording@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B221
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​fisceco/​belastingrecht/​vordingh.jsp


")

Belastingrecht, economische aspecten van belastingheffing

Opleiding

Studie sociaal-economische geschiedenis, bijvakstudie economie te Leiden (1977-1986)

Promotieonderzoek

Koppelingen in de sociale zekerheid 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren, Amsterdam, Thesis Publishers 1993. Promotor: Prof. V. Halberstadt.         

Huidige hoofdfunctie

- Hoogleraar algemeen belastingrecht
- Coördinator van het onderzoeksprogramma Grenzen van fiscale soevereiniteit
- Bestuurslid van het E.M. Meijersinstituut voor rechtswetenschappelijk onderzoek

Lidmaatschappen

- Lid van de European Assocation of Tax Law Professors
- Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap

Nevenfuncties

Onafhankelijk voorzitter ambtelijke begeleidingscommissie beleidsevaluatie fiscale ondernemersfaciliteiten (2004-2005). Zie het rapport Ondernemen makkelijker én leuker? EIM, Zoetermeer 2005.

Onafhankelijk voorzitter ambtelijke begeleidingscommissie beleidsevaluatie fiscale regelingen durfkapitaal (2004-2005). Zie het rapport Evaluatie van de Durfkapitaalregeling, Bureau Bartels, Amersfoort 2005.  

Contractonderzoek voor de Stichting Instituut GAK, zie Naar een transparanter loonstrookje? Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2004 (107 pp.). Met K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada.

Lid van de commissie Veranderende Aangrijpingspunten voor Belastingheffing van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1998-2000), zie Geschriften Vereniging voor Belastingwetenschap no. 213, Veranderende Aangrijpingspunten voor Belastingheffing, Kluwer Deventer 2000.   Lid van de commissie Consument en Internet van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (1999-2000). Zie Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, Consument en Internet, Kluwer Deventer 2000.

Contractonderzoek voor de Vereniging VNO-NCW, zie No Tax Harmonisation, Why A Single Tax System Is Harmful To Small EU-Members, VNO-NCW, Den Haag 1999. Met A.J.M. Timmermans en J.A.M. Klaver.

Als tijdelijk staflid van de SER co-redacteur van het advies Naar een robuust belastingstelsel, Sociaal-Economische Raad 1998/07.  

Internationale publicaties

Vording H., The Debt/Equity Distinction in Corporate Taxation: Does It Work, Does It Matter? In: Marres O., Weber D. (Red.) Tax Treatment of Interest for Corporations. 5-22

Vording H., The Concept of Instrumentalism in Tax Law, Coventry Law Journal May: 41-60.

Vording H. & Ydema O.I.M., Dutch Tax Reforms in the Napoleonic Era. In: John Tiley (ed.), Studies in the History of Tax Law nr. 6. 489-521

Boer J.P., Lubbers A.O. & Vording H., It's the outcomes, not the rules - transition issues in the process of tax reform. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (Red.) Retroactivity of Tax Legislation. Amsterdam: EATLP/International Bureau for Fiscal Documentation

Vording H. & Ydema O.I.M., Charles Herckenrath’s 100 Per Cent Death Tax Rate John Tiley. In: John Tiley (ed.) (Red.) Studies in the History of Tax Law. Oxford: Hart Publishing. 301-316

The Rise and Fall of Progressive Income Taxation in the Netherlands (1795-2001), in British Tax Review, 3, pp 255-279

The Dutch Presumptive Tax On Portfolio Income: Background, Aims And Effects, in Bulletin for International Taxation 60 (8/9) 2006, pp. 327-334. Met A.O. Lubbers.

How Should The Welfare State Be Financed, in Tax Notes International, 42(8) 2006, pp. 731-737. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard.

The ECJ, Retrospectivity And The Member States’ Tax Revenues, British Tax Review 2006(1), pp. 91-112. Met A. O. Lubbers. 

Tax Co-Ordination: Crossing The Rubicon? in: D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg, L.G.M. Stevens (red.) Er zal geheven worden!, afscheidsbundel S. Cnossen, Kluwer Deventer 2001, pp. 335-345. Met C.L.J. Caminada. 

Transparency, Tax Co-Ordination And Tax Sovereignty: Comments On Recent Policy Developments, in R.A. de Mooij, J. Gorter (eds.), Tax Competition and Tax Coordination in the EU, Ocfeb Papers and Proceedings 0101, Erasmus University Rotterdam 2001, pp. 39-55. 

A Level Playing Field For Business Taxation In Europe: Why Country Size Matters, European Taxation, 1999 (11) pp. 410-421.  

No Tax Harmonisation, Why A Single Tax System Is Harmful To Small EU-Members, VNO-NCW, Den Haag 1999. Met A.J.M. Timmermans en J.A.M. Klaver.  

Legal Indexation Of Social Security Benefits: An International Comparison Of Systems And Their Effects, in Th. Marmor, Ph. de Jong (eds.), Ageing, Social Security and Affordability, Ashgate, Aldershot 1998, pp. 61-76. Met K.P. Goudswaard. 

Chinese Tax Policy And The Problem Of Fairness In Taxation, in Y. Zhang and T. Fuke (eds.), Changing Tax Law in East and Southeast Asia, Kluwer Law International 1997, pp. 91-110.

European Tax Policy: A National Perspective, in Y. Zhang and T. Fuke (eds.), Changing Tax Law in East and Southeast Asia, Kluwer Law International 1997, pp. 237-275. 

The Case For Equivalent Taxation Of Social Security Benefits In Europe, in Th. Marmor, Ph. de Jong (eds), Social Policy and the Labor Market, Ashgate, Aldershot 1997, pp. 63-88.

Indexation Of Public Pension Benefits On A Legal Basis: Some Experiences In European Countries, International Social Security Review 1997 (3), pp. 31-44. Met K.P. Goudswaard.

Nationale publicaties - boeken

J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vordinh (red), Terugkoppeling in het belastingrecht, Sdu uitgevers, 2009

Vording, H., Caminada, C.L.J., Haberham, A.M., en Hoogteijling, J.H., Belasting met beleid, Meijersreeks, 134, 2007

A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Meijersreeks nr. 114, Kluwer, Deventer 2006. 

A.O. Lubbers, M. Schuver-Bravenboer en H. Vording (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Meijers-reeks, Kluwer, Deventer 2005.

Naar een transparanter loonstrookje? Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2004 (107 pp.). Met K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada.  

H. Vording en C. van Raad (red.), Echte belastinghervorming (Grapperhausbundel), Kluwer, Deventer 1997  

Bijdragen aan boeken 

Vording H., Radicale belastinghervorming in Nederland: een mislukte poging (1936-1939). In: Geld vander, Vijeijken van (Red.) Rijkersbundel. 437-461

Lubbers A.O., Vording H. & Gribnau J.L.M., De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer

Vording H., Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M., De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (Red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer

Vording H., EU-Verdragsvrijheden: minder Nederlands activisme gewenst. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 209-217

Vording, H., ‘Aftrekposten, belastinguitgaven, grondslagversmallers -een inleiding-‘, in: Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel. (p. 12-21). Amsterdam: Amsterdam Centre for Tax Law

Vording, H., ‘How to focus corporate tax competition on mobile business activities?’, in: Naar een Europese winstbelasting? (p. 251-262). Deventer: Kluwer

Vording, H., en Caminada, C.L.J., lastenverschuiving van overdracht naar bezit van een eigen woning. In Y.E. Gassler, de toekomst van de overdrachtsbelasting. De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader (pp71-76, 2007

Vording, H., Caminada C.L.J., Belasting als beleidsinstrument, In C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording, Belasting met beleid, Meijersreeks, 134, pp 1-14, 2007

Lubbers, A.O. en Vording, H., Effectiviteit van fiscale faciliteiten voor ondernemen. In C.L.J. Caminada en H. Vording, Belasting met beleid (pp212-138), 2007

Vording, H. Minister Zalm als fiscalist: een econoom met visie? In J. Sprenger: Per saldo: overheidsfinancien en fiscaliteit na twaalf jaar minister Zalm (pp39-48), 2007 Inleiding, in A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Meijersreeks nr. 114, Kluwer, Deventer 2006, pp. 1- 23. Met A.C. Rijkers.

De Wet IB 2001: betere instrumenten voor fiscale inkomenspolitiek?,  in A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Meijersreeks nr. 114, Kluwer, Deventer 2006, pp. 131-146. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard.  

De vermogensrendementsheffing: het perspectief van Pierson, in A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Meijersreeks nr. 114, Kluwer, Deventer 2006, pp. 539-562. Met R.L.G. van den Heuvel, A.O. Lubbers en O.I.M. Ydema.  

Vooruitgang in de fiscale rechtswetenschap, in J.H. Nieuwenhuis en C.J.J.M. Stolker (red.), Vooruit met het Recht: wat geldt in de rechtswetenschap als vooruitgang?, Meijersreeks nr. 100, Boom, Den Haag 2006, pp. 93-108.  

Vergezichten op een vlakke belasting, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), De vlaktaks. Naar een inkomstenbelasting met een uniform tarief? Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, Den Haag 2006, pp. 61-78. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard.  

De beperking van de temporele werking van beslissingen van het HvJ EG in belastingzaken, in: D.M. Weber (red.), Europees formeel belastingrecht, Tijdschrift formeel belastingrecht (speciale editie in boekvorm), 2006/1, pp. 107-125. met A.O. Lubbers en R.W.J. van der Struijk. 

Zonder de economische dimensie geen adequaat fiscaal overgangsbeleid, in A.O. Lubbers, M. Schuver-Bravenboer en H. Vording (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Meijers-reeks, Kluwer, Deventer 2005, pp. 131-146. Met A. O. Lubbers. 

Internethandel en belastingheffing, in H. Franken e.a. (red.), Recht en computer, 5e druk, Kluwer Deventer 2004, pp. 561-585.  

Fiscale aspecten van e-commerce, in R.E. van Esch, J.E.J. Prins (red.), Recht en electronische handel, Kluwer Serie Recht en Praktijk 68, tweede druk, Deventer 2002, pp. 477-496.  

Op zoek naar de gouden regel: wettelijke indexering van socialeverzekeringsuitkeringen, in A.Ph.C.M. Jaspers, F.M. Noordam, W.J.H. van Oorschot, F.J.L. Pennings (red.), 'De gemeenschap is aansprakelijk..', Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001, Stichting Centrum voor Onderzoek van het Sociaal Zekerheidsrecht, Koninklijke Vermande z.p. 2001, pp. 167-185. 

Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, Consument en Internet, hoofdstuk 6: BTW en Internet, Deventer 2000. Met H.M.W. van Kesteren.  

Vereniging voor Belastingwetenschap, Veranderende Aangrijpingspunten voor Belastingheffing, met name hoofdstukken 7, 8, en 9: (7) Neutraliteit van belastingheffing, (8) Budgettaire aspecten van internetcommercie, (9) Economische aspecten van fiscale concurrentie en fiscale coördinatie, Kluwer Deventer 2000.  

De eigen woning anders belast, in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Alphen aan den Rijn 2000, pp. 191-196 (eerder verschenen in ESB van 5 november 1999). Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard.  

Naar bredere grondslagen en lagere tarieven in Nederland, in S. Cnossen (red.) Vermogensrendementsheffing: vondst of miskleun? Ocfeb Papers and Proceedings 9903, Rotterdam 1999, pp. 103-127. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard.  

Dilemma's van nationaal fiscaal beleid in een mondiale economie, in H. Vording en C. van Raad (red.), Echte belastinghervorming (Grapperhausbundel), Kluwer, Deventer 1997, pp. 43-69.   D

De loonsom- en bedrijfsvermogensbelasting: een Spieghel Historiael, in H. Vording en C. van Raad (red.), Echte belastinghervorming (Grapperhausbundel), Kluwer, Deventer 1997, pp. 103-132. Met R.P.C.W.M. Brandsma.  

Belastingheffing in 'cyberspace', in H. Mobach e.a. (red.), Veranderend belastingklimaat, Arnhem 1995, pp. 331-338. 

De analyse van belastinguitgaven, in: Giele-bundel, afscheidsbundel J.F.M. Giele, Kluwer Deventer 1990, pp. 231-243. Met K.P. Goudswaard.


Nationale publicaties - onderzoeksrapporten

How To Limit The Budgetary Impact Of The European Court's Tax Decisions? Department of Economics Research Memorandum 2005.02, Universiteit Leiden 2005. Met A.O. Lubbers. In gewijzigde vorm gepubliceerd als tijdschriftartikel.  

Naar een transparanter loonstrookje, Department of Economics Research Memorandum 2004.02, Universiteit Leiden 2004. Met K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada. In gewijzigde vorm gepubliceerd als boek.

Public Pension Indexation Rules And Ageing: Recent Developments In Some European Countries, Department of Economics Research Memorandum 99.04, Universiteit Leiden 1999.

Is Harmonisation Of Income Transfer Policies In The European Union Feasible? Department of Economics Research Memorandum 96.06, Universiteit Leiden 1996. Met K.P. Goudswaard.  

1995.03  Henk Vording and Kees Goudswaard, Legal indexation of social security benefits: an international comparison of systems and their effects.  

Nationale publicaties - tijdschriften

‘Fair share’: naar een alternatieve minimumbelasting in de VPB?’, Weekblad Fiscaal Recht, nr. 1435, 2013. Met J.P. Boer

Vording H., Het draagkrachtgen, NTFR augustus: 1-4

Vording H., Wat is eenmaligheid?, Weekblad Fiscaal Recht 2013(6994): 386-387

Vording H., Boekbespreking De kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie oktober(6690): 829-833.

Vording H., Fiscale Beleidsnotities 2014, Weekblad Fiscaal Recht, september 2013(7017): 1112-1128

Vording H., Fiscale Beleidsnotities 2013, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6969): 1216-1233

Waarom was rente ook alweer aftrekbaar? NTFR, 36, pp.1-3, 2011

Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H., Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, Maandblad Belasting Beschouwingen(12): 488-499

Gelijke gevallen, en gevallen die gelijk lijken, NTFR 366, pp 1-3, 2007

Moet de burger zijn belastingen kennen? Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6631, 7 juli 2005, pp. 971-977. Met K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada

Belasting en eigendom: een synthese? Weekblad Fiscaal Recht, 7 juli 2005, pp. 960-964. Met O.I.M. Ydema

Naar 25 procent en verder, Weekblad Fiscaal Recht, themanummer ‘Werken aan Winst’, 26 mei 2005, pp.737-743

Een bestendig fiscaal vestigingsklimaat, Weekblad Fiscaal Recht, 6 mei 2005, pp. 621-626 

Blauwdruk voor een boxenstelsel in de Vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht, 16 december 2004, pp. 1857-1864. Met J.P. Boer, J.A. Booij, B.E.C. Castelijn en R.J. de Vries

Hoe moet de verzorgingsstaat worden gefinancierd? in: Tijdschrift voor Openbare Financiën, december 2004, pp. 263-274. Met K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada

Vpb-tariefverlaging: waarom, hoe, voor wie? in: Weekblad Fiscaal Recht, 21 oktober 2004, pp. 1507-1511. Met G.T.K. Meussen  

Zelfstandigenaftrek: feiten, trends, alternatieven, Weekblad Fiscaal Recht, 22 januari 2004, pp. 63-71  

Nederland en de strijd om de concernfinanciering, Weekblad Fiscaal Recht, 13 september 2001, pp. 1216-1224  

Hoe urgent is dertig procent? Economisch Statistische Berichten, 22 juni 2001, pp. 535-537  

Wie heeft er wat aan verlaging van de vennootschapsbelasting? Weekblad Fiscaal Recht, 21 juni 2001, pp. 833-841  

Fiscale onzekerheden rond Internet: een stand van zaken, in Themanummer E-commerce, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 28 april 2001, pp. 414-420  

www.btw-derving.nl, Weekblad Fiscaal Recht, 14 december 2000, pp. 1799-1803  

Verkenning van een vlakke belasting op inkomen, Weekblad Fiscaal Recht, 22 juni 2000, pp. 937-946. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard  

Staatssecretaris Vermeend weg, spaarloonregeling...? Weekblad Fiscaal Recht, 26 mei 2000, pp. 793-800. Met C.L.J. Caminada  

Op weg naar de volgende belastingherziening, Openbare Uitgaven, januari 2000, pp. 39-53. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard

De eigen woning naar box III, Weekblad Fiscaal Recht, 9 december 1999, pp. 1694-1703. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard

De eigen woning anders belast, Economisch Statistische Berichten, 5 november 1999, pp. 814-816. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard

Het fiscale poldermodel. De SER over belastinghervorming, Weekblad Fiscaal Recht, 1 mei 1998, pp. 623-631. Met M.G. Bos 

Internet en de transactiebelasting, Weekblad Fiscaal Recht, 27 januari 1997, pp. 100-102  

De inkomensgevolgen van een vlaktaks, Economisch Statistische Berichten, 26 juni 1996, pp. 574-577. Met C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard 

'Werk, werk, werk!' Maar hoe zit het met de werking van fiscale instrumenten? Openbare Uitgaven, 1996 (2), pp. 61-70  

Dwaalwegen van de fiscale inkomenspolitiek 1990-1994, Weekblad voor Fiscaal Recht, 7 september 1995, p. 1276-1282  

Leidt koppeling tot rechtszekerheid? Een internationale vergelijking, in: Openbare Uitgaven, 1993 (4), pp. 190-198 

De koppeling: gemaakt om van af te wijken, in: Economisch Statistische Berichten, 8 mei 1991, pp. 482-483  

Sociale verzekeringspremies in de heffingsgrondslag van de loon- en inkomstenbelasting, Sociaal Maandblad Arbeid, december 1989, pp. 697-708

Laatst Gewijzigd: 01-08-2016