prof. mr. R.J. de Vries

Functie:
  • Hoogleraar
Expertise:
  • Belastingrecht
  • Vennootschapsbelasting
  • Fiscaal concernrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7839
E-Mail: r.j.devries@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B218


")

- Hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden
- Belastingadviseur/partner bij Ernst & Young
- Fellow E.M. Meijers Instituut

Medewerkerschappen

- Vaste medewerker Weekblad Fiscaal Recht
- Vaste medewerker Fiscaal Weekblad FED
- Redacteur Cursus Belastingrecht
- Contactpersoon van de Universiteit Leiden voor het studentenmaandblad Forfaitair
- Annotator BNB

Nationale Wetenschappelijke publicaties

2013
- Vries R.J. de (2013), 'Het civielrechtelijke leerstuk rechtsverwerking in de fiscale jurisprudentie van de Hoge Raad'. In: Liber Amicorum A.O. Lubbers; Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Sdu Uitgevers, Den Haag 2013, p. 219 t/m 229
- Vries, R.J. de & S.F.M. Niekel (2013), 'Blauwdruk voor het toepassen van de delnemingsvrijdtelling op 'ongedekte' opties. Weekblad Fiscaal Recht 2013/7013, p. 806-817

2012
- Vries R.J. de (2012) ‘Delirium tremens oftewel fiscale desorientatie’. In: Weekblad Fiscaal Recht. 2012. pp. 1386-1387
- Vries, R.J. de & G.C. van der Burgt (2012), 'Fusies, splitsingen en de verrekening van (voorfusie)verliezen, WFR 2012/6945, blz. 356 t/m 365
- Vries, R.J. de & S.F.M. Niekel (2012), 'Omzetting en prijsgeving van in waarde gedaalde vorderingen: niets nieuws onder de zon, WFR 2012/6965, blz. 1081 t/m 1089
- Vries, R.J. de & G.C. van der Burgt (2012), 'De antiontgaansbepalingen in de diverse fusie- en splitsingsfaciliteiten', WFR 2012/6981, blz. 1693 t/m 1706

2011
-
Vries, R.J. de & Daniels, A.H.M. (2011), ‘Aanstaande overname-holdingwetgeving in de vennootschapsbelasting: waar gaan we met z'n allen naar toe?’ Weekblad Fiscaal Recht, 6925, pp. 1322-1334
- Vries, R.J. de & Kok, Q.W.J.C.H. (2011), ‘Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: Belangrijke stappen vooruit en gemiste kansen.’ Weekblad Fiscaal Recht, 6896, pp. 262-280
- Vries, R.J. de & Kok, Q.W.J.C.H. (2011), ‘Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid.’ FBN: fiscale berichten voor het notariaat, pp. 7-9
- Vries, R.J. de & Kok, Q.W.J.C.H. (2011), ‘Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek’. Weekblad Fiscaal Recht, 6915, pp. 944-955
- Vries, R.J. de & Kok, Q.W.J.C.H. (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid.’,  Ondernemingsrecht, april 2011, pp. 164-167
- Vries, R.J. de (Ed.). (2011), ‘Niet-reguliere updates in de vennootschapsbelasting.’ Amsterdam: Ernst & Young fiscale wetgevingsmonitor
- Vries, R.J. de, Postma, A. & Herksen, M. van (2011), ‘Attribution of Profits to Permanent Establishments - Part 2.’ In Transfer Pricing Forum,pp. 46-48
- Vries, R.J. de, Postma, A. & Herksen, M. van (2011), ‘Attribution of profits to permanent establishments -Part 1.’ In Transfer Pricing Forum, pp. 47-48

2010 

- Vries, R.J. de & Prost, D.R. 92010) ‘Naar een convergerend begrip 'incidenteel fiscaal voordeel', Weekblad Fiscaal Recht 2010, 6868, p. 960-970
- Vries, R.J. de (2010), ‘Kwaliteit van de fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving’, Weekblad Fiscaal Recht  2010(6844), p. 114-123
- Vries, R.J. de (2010), ‘Buitenlandse belastingplicht, Nederlandse onroerende zaken en de wisselwerking met het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting’, Weekblad Fiscaal Recht 2010 (6852), p. 396-405

2007

- De winstbegrippen in de vennootschaps- en dividendbelasting: toenemende divergentie (samen met K.J. Visser). Weekblad Fiscaal Recht, 2007(6738),1215-1224
- Laagbelaste beleggingsdeelneming en (grensoverschrijdende) fiscale eenheid: nadere afstemming aanbevolen (samen met I. de Roos). Weekblad Fiscaal Recht, 2007(6737), 1105-1111

2006

- Fiscale aspecten van CO2-emissiehandel (samen met W.P.A. Ouwehand), Ondernemingsrecht, 16, 569-572

Wetenschappelijk artikel in bundel:


- Internationale afbakening van de fiscale eenheid met behulp van het begrip ' vaste inrichting'. In Van Brunschot Bundel- De Grote Lijn (pp211-218)

Vakpublicaties

2012
Voermans W.J.M., Vries J. de (2012) Metropool cruciaal in concurrentiestrijd. In: De Volkskrant, 11/02/2012

2011
- Het Financieele Dagblad 17 februari 2011
Het Financieele Dagblad 17 september 2011

2010
- Vries, R.J. de & Herksen, M. van, ‘Transfer pricing and intangible property’, in: Transfer Pricing Forum december 2010 BNA International Inc. (p. 53-59)
- Vries, R.J. de & van Herksen, M., ‘Transfer pricing and business restructurin’, in: Transfer Pricing Forum augustus 2010 BNA International Inc. (p. 62-65)
- Vries, R.J. de (Ed.), E & Y Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young
- Vries, R.J. de, ‘Vennootschapsbelasting: innovatiebox, deelnemingsvrijstelling en verliesrekening’, in: K. van Boxel & M. van Rij (Eds.), Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young 2010 (p. 16-20)

2007
- Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting (april, mei, juni 2007, 423, 426, 429). Deventer: Gouda Quint
- Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting - studenteneditie (cursus Belastingrecht) (samen met N.H. de Vries).Deventer: Kluwer

2006
- Pandrecht in de schijnwerpers (samen met E. Bongers), Weekblad Fiscaal Recht, 6669, 487-491

Wetenschappelijke voordrachten

Diverse voordrachten aan de universiteit Nyenrode

Annotaties

BNB 2013/32. pp. 715 t/m 720  
BNB 2013/177. pp. 3685-3692  
BNB 2013/157. pp. 3248-3251  
BNB 2013/114. pp. 2253-2256
BNB 2012/41, blz. 75 t/m 79 
BNB 2012/130, blz. 2458 t/m 2463 
BNB 2012/149, blz. 2798 t/m 2803 
BNB 2012/213, blz. 3920 t/m 3924
BNB 2011/17, 08/04644, blz. 377-382
BNB 2011/60, 09/01580, blz.1256-1260
BNB 2011/151, 09/01774, blz.2638-2641
BNB 2011/156, 10/00651, blz.2738-2742
BNB 2011/185, 10/00654, blz.3356-3362
BNB 2011/221, 10/02283, blz.4125-4129
HR (09-04-2010), BNB 2010-174, 09/01412, p.2808-2810
HR (18-06-2010), BNB 2010-266, 08/03662
HR (10-09-2010), BNB 2010-308, 08/03498, p.5260-5266
HR (13-11-2009), BNB 2010-24, 08/01904, p.441-445
HR (04-06-2010), BNB 2010-236, 08/01549, p.4052-4058
HR 17 februari 2007, 2007/14, BNB 2007-2, p.143-144
HR 25 november 2005, 2001/117, BNB 2007-9, p.1936-1939
HR 11 augustus 2006, 2007/26, BNB 2007/26, p.405-406
HR 14 oktober 2005, nr 41 275, BNB 2006/7c*, BNB 2006, p. 110-114
HR 21 oktober 2005, nr 40 955, BNB 2006/9*, BNB 2006-2006/9, p. 136-139

Laatst Gewijzigd: 01-08-2016