prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (hoofd van de afdeling)

Functie:
 • Hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid
Expertise:
 • Sociale zekerheid
 • Sociaal-economisch beleid
 • Openbare financiën


Telefoon: +31 (0)71 527 7756
E-Mail: k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Economie
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251
Telefoon: +31 (0)71 527 7756
E-Mail: k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Economie
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A251


")

Prof. dr. K.P. (Kees) Goudswaard (1955) is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Hij is hoofd van de Afdeling Economie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zijn onderzoeksterreinen zijn sociale zekerheid, pensioenen en inkomensverdeling.
 
Kees Goudswaard heeft diverse onderzoeksprogramma’s geleid. Vanaf 2005 is hij  algemeen projectleider van het onderzoeksprogramma “Hervorming sociale zekerheid’’, dat met 2,7 miljoen euro is gefinancierd door Instituut Gak. Als fellow van Netspar (Tilburg University) doet hij onderzoek op het terrein van de pensioenen.  

Naast zijn academische werk vervult hij diverse advies- en toezichtfuncties. Zo is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Hij was 14 jaar kroonlid van de SER en is op dit moment voorzitter van de SER-Commissie die het kabinet adviseert over de toekomst van de pensioenen.

Opleiding

 • Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, afgestudeerd in 1981 (cum laude)
 • Promotie in 1988 aan Universiteit Leiden, proefschrift over 'Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek'

Hoofdfuncties
 • Hoogleraar Toegepaste Economie, Universiteit Leiden (sinds 2000)
 • Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid vanwege Instituut GAK (sinds 1995)
 • Hoofd Afdeling Economie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (sinds 2000)
 • Algemeen projectleider Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid (sinds 2005)                                                                

Selectie overige functies
 • Lid Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank
 • Voorzitter SER Commissie Toekomst Pensioenen 
 • Voorzitter Onderwijsraad van Progresz/Capabel, Hogeschool voor Sociale Zekerheid
 • Expert advisor Montae Pensioen, lid Taskforce 
 • Reviewer European Science Foundation en diverse journals
 • Lid Editorial Board Netspar, Tilburg University 
 • Lid redactie Journal Public Finance and Management  
 • Lid redactie Tijdschrift voor Openbare Financiën
 • Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting
 • Lid Raad van Advies programma Pensioenexecutive, Erasmus Universiteit Rotterdam / ESAA
 • Lid Curatorium van het Europa Instituut, Universiteit Leiden
 • Lid Raad van Advies Stichting PensioenLab

Selectie voormalige (neven)functies
 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994-2008)
 • Lid Dagelijks Bestuur Sociaal-Economische Raad (2000-2006)
 • Voorzitter Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, Sociaal-Economische Raad (2007-2010)
 • Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenen t.b.v. Minister van SZW (2009-2010); in verband hiermee de KPS Award 2010 en de NPN-pensioenprijs 2010 ontvangen
 • Lid Centrale Plancommissie (adviescommissie directie Centraal Planbureau (1997-2004)
 • Lid Raad van Advies Macro-economische Statistieken, CBS (2008-2012) 
 • Lid Delta Lloyd Adviescollege (2005-2012)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Achmea Vitale (2009-2012)
 • Member Scientific Committees International Institute of Public Finance
 • Voorzitter Interdepartementaal Beleidsonderzoek (1999-2000)
 • Bestuurslid Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën (1999-2012) 
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (2007-2011)
 • Lid Strategisch Adviescollege Verbond van Verzekeraars (2012) 

Onderwijs

Doceert o.a.: 

Onderzoek / publicaties

2016
Kees Goudswaard and Koen Caminada (2016), Social security contributions: economic and public finance considerations, International Social Security Review, 68(4), pp. 25-45.

2015
M. Knoef,  K. Goudswaard,  J. Been en K. Caminada (2015), ‘Nederlandse pensioenopbouw in internationaal perspectief’, Netspar Design Paper 41, September 2015.

Jinxian Wang, Koen Caminada, Kees Goudswaard and Chen Wang (2015), 'Decomposing income polarization and tax-benefit changes across 31 European countries and Europe wide, 2004-2012', Department of Economics Research Memorandum 2015.03, Leiden University, 49 p.

J. Wang, O. Van Vliet and K. Goudswaard (2015), 'Social assistance benefits and European coordination', Department of Economics Research Memorandum 2015.02, Leiden University, 31 p.

K.P. Goudswaard, P. Koning en R. Muffels (2015), 'Canon deel 14: Sociale zekerheid', Economisch Statistische Berichten, 21 mei 2015, pp. 298-302.

M.G. Knoef, K.P. Goudswaard, J. Been en K. Caminada (2015), 'Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens', Netspar Brief 02.

K. Caminada, K.P. Goudswaard, M. Knoef (2015), ‘Belasting aan de top: geen spoor van groeiende ongelijkheid', Me Judice, 14 maart 2015.

K.P. Goudswaard (2015), 'Wat is een adequaat pensioen?', verkorte tekst van de Bismarck-lezing, gepubliceerd door de Stichting NIMF, Amsterdam, 2015.

2014

M. Knoef, K.P. Goudswaard, J. Been en K. Caminada (2014), ‘Pensioenopbouw in internationaal perspectief’, in: L. Bovenberg, C. van Ewijk en Th. Nijman (eds), Toekomst voor aanvullende pensioenen, Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, pp. 97-130.

M. Knoef, J. Been, R. Alessie, K. Caminada, K. Goudswaard and A. Kalwij (2014), ‘Measuring retirement savings adequacy: developing a multi-pillar approach in the Netherlands’, Journal of Pension Economics and Finance, pp. 1-35 (first published on line: 7 Nov 2014 DOI:10.1017/S1474747214000341).

K.P. Goudswaard (2014), 'Blijft het Nederlandse pensioenstelsel bijzonder?', in: Jaarboek 2014, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Den Haag, pp. 19-25 (eerder gepubliceerd in R. Bijl et al (red.), Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2013).

C. Wang, K. Caminada, and K. Goudswaard (2014), ‘Income redistribution in 20 countries over time’, International Journal of Social Welfare 23 (3): 262-275 (first published on line: 23 Sep 2013; DOI: 10.1111/ijsw.12061).

Koen Caminada, Kees Goudswaard, Marike Knoef (2014), 'Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds negentiende eeuw', Me Judice , (pdf), 27 juni 2014.

Koen Caminada, Jim Been, Kees Goudswaard en Marloes de Graaf-Zijl (2014), 'De ontwikkeling van inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland 1990-2012', Department of Economics Research Memorandum 2014.02, Leiden University, 46 p.

K. Caminada, K. Goudswaard, J. Been en M. de Graaf-Zijl (2014), 'Een kwart eeuw inkomensongelijkheid in Nederland', Economisch Statistische Berichten, jrg. 99, nummer 4684, 2 mei 2014, pp. 276-279.

J. Been, M. Knoef, K. Caminada en K. Goudswaard (2014), ‘Drie scenario’s voor de pensioenopbouw in Nederland’, Pensioen Magazine, 19(4), pp. 16-20.

K.P. Goudswaard and K. Caminada (2014), ‘Private social expenditure and the redistributive impact of the welfare state’, in: Monica Budowski und Michael Nollert (eds.), Private Macht im Wohlfahrtsstaat: Akteure und Institutionen, Seismo Verlag, Zürich, pp. 188-204.

K.P. Goudswaard, B. Barentsen en G.J.J. Heerma van Voss (2014), 'Handhaving in de sociale zekerheid', in:  F.C.M.A. Michiels en E.R. Muller (red.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, Kluwer, Deventer, blz. 565 – 581.

2013

M.G. Knoef, K.P. Goudswaard, K. Caminada en J. Been (2013), 'Pensioeninkomens in de toekomst', Economisch Statistische Berichten, 13 december 2013, pp. 734-737.

M.G. Knoef, J. Been, R.J.M. Alessie, C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en A.S. Kalwij (2013), 'Measuring retirement savings adequacy: a multi-pillar approach in the Netherlands', Netspar Design Paper 25.

C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard, C. Wang (2013), ‘Inkomensherverdeling door sociale uitkeringen en belastingen: een internationale vergelijking’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(3), pp. 111-134.

O. van Vliet, M. Beblavy, K. Caminada, S. Domonkos, J. Drahokoupil, K. Goudswaard, F. Koster, L. Kureková, J. McQuinn, M. Münderlein, G. Murphy, M. Myant, and I. Siedschlag (2013), ‘Labour Relations and Modes of Employment', NEUJOBS Policy Brief D.6.6.

K.P. Goudswaard (2013), 'Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er in de toekomst uit?', Tijdschrift voor Openbare Financiën, 45 (2), pp. 61-74.

K.P. Goudswaard (2013), 'Het behoud van de solidariteit tussen jong en oud', Idee, 34(2), 2013, blz. 50-54.

K. Goudswaard, O. van Vliet, J. Been and K. Caminada (2012/2013), ‘Pensions and income inequality in old age’, CESifo DICE Report 4/2012, pp. 21-26.

K.P. Goudswaard (2013), 'Blijft het Nederlandse pensioenstelsel bijzonder?' in: R. Bijl et al (red.), Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, pp. 18-24.

M.G. Knoef, J. Been, R.J.M. Alessie, C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en A. Kalwij (2012/2013), 'De toereikendheid van pensioeninkomens in Nederland; een meerpijlerbenadering', in: W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red), Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, pp. 83-116.

2012

K. Caminada, K.P. Goudswaard and C. Wang (2012), ‘Disentangling Income Inequality and the Redistributive Effect of Taxes and Transfers in 20 LIS Countries Over Time’, LIS Working Paper Series 581.

O. van Vliet, K. Caminada and K. Goudswaard (2012) 'The Political Economy of Labour Market Policies in Western and Eastern European Countries', NEUJOBS Working Paper D6.3, Leiden University, 40 p.

K.P. Goudswaard (2012), 'Solidariteit tussen generaties vraagt om hervorming van de sociale zekerheid',  in: J.J. van Dijk, R. Gradus en M. Neuteboom, Solidariteit in crisis, Christen Democratische Verkenningen, Boom Uitgeverij, Amsterdam, pp. 54-61.

C. Wang, K. Caminada, and K. Goudswaard (2012), ‘The redistributive effect of social transfer programs and taxes: a decomposition across countries’, International Social Security Review 65(3), pp. 27-48.

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard (2012), 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', International Journal of Social Welfare, vol. 21, no. 4(s1), pp. S8-S21. 

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2012), ‘The Relationship Between Alternative Measures of Social Spending and Poverty Rates’, The International Review of Business and Social Sciences 1(5), pp. 8-25. (Annex: Data and Sensitivity Analysis, click here)

K.P. Goudswaard (2012), 'Wet ‘Werken naar vermogen’ zal onvoldoende gaan werken', Me Judice, 21 maart 2012.

K. Caminada, K. Goudswaard and F. Koster (2012), 'Social income transfers and poverty: A cross-country analysis for OECD countries', International Journal of Social Welfare, 21(2), pp. 115-126 (doi: 10.1111/j.1468-2397.2011.00815.x).

2011

K.P. Goudswaard (2011), 'Zet het pensioenakkoord de arbeidsverhoudingen op scherp?', Tijdschrift Conflicthantering, nr. 8, pp. 12-16.

K.P. Goudswaard (2011), 'Op hoeveel pensioen kunnen we straks nog rekenen?', Ars Aequi, december 2011, pp. 905-910.

K.P. Goudswaard (2011), 'Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?', in: Solidariteit en sociale zekerheid, SVB Cahier, Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, pp. 49-53.

O. van Vliet, J. Been, K. Caminada and K. Goudswaard (2011), 'Pension reform and income inequality among the elderly in 15 European countries', Department of Economics Research Memorandum 2011.03, Universiteit Leiden, 29 p.

O. van Vliet, J. Been en K. Goudswaard (2011), 'Pensioenhervormingen, inkomensongelijkheid en armoede onder ouderen internationaal vergeleken', TPEdigitaal (Tijdschrift voor Politieke Economie), 5(2), pp. 5-19.

L. Bovenberg, J. Frijns, K. Goudswaard en Th. Nijman (2011), 'Sociale partners zetten grote stappen op weg naar robuust pensioenstelsel', Me Judice, jrg. 4, 24 juni 2011.

K.P. Goudswaard (2011), 'De pensioenleeftijd in beweging', Jaarverslag Stichting Instituut Gak, blz. 5-8.

K.P. Goudswaard (2011), 'Na de WAO moet ook de Wajong anders', website Sociale Vraagstukken; sociale denkers in debat, 2011.

K.P. Goudswaard (2011), 'Hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen', in: G. Jehoel-Gijsbers (red.), Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt', Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, pp. 21-29.

2010 

K.P. Goudswaard (2010), 'Op de plaats rust', Tijdschrift voor Openbare Financiën 42 (4), pp. 234-238.

Guus Boender, Lans Bovenberg, Jean Frijns, Kees Goudswaard, Fieke van der Lecq, Theo Nijman, Jan van der Poel en Casper de Vries (2010), 'Maak werk van nieuw pensioencontract', Me Judice, jrg. 3, 3 november 2010.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2010), ‘How well is social expenditure targeted to the poor?', in: P. Saunders and R. Sainsbury (eds.), Social Security, Poverty and Social Exclusion in Rich and Poorer Countries, International Studies on Social Security, volume 16, Intersentia, Mortsel, Belgium, pp. 97-112. 

K.P. Goudswaard (2010), 'Sociale zekerheid: bezuinigen of hervormen?', in: C.A. de Kam, J.H.M. Donders en A.P. Ros (red.) Miljardendans in Den Haag, Dreesforum 4, Sdu, Den Haag, pp. 169-184.

K.P. Goudswaard (2010), 'De Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen', Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 51(4), pp. 727-740. Dit artikel is ook in een Franse versie gepubliceerd, 'Le regime Neerlandais du parcours de vie: experiences et enseignements', in Revue Belge de Securite Sociale.

K.P. Goudswaard, A. van Selm, N. Achterberg en H. ten Berge (2010), 'Een integrale hervorming van de woningmarkt', TPE-digitaal (Tijdschrift voor Politieke Economie), 4(2), pp. 56-72.

K.P. Goudswaard (2010), 'Mogelijkheden voor een houdbaar pensioenstelsel', Economisch Statistische Berichten, 9 juli 2010, pp. 436-437.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (2010), ‘Een economische kijk op leven lang leren’, Bestuurskundige Berichten, juli 2010, pp. 12-15.

K.P. Goudswaard (2010), ‘Brede heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt’, Tijdschrift voor Openbare Financiën 42 (2), pp. 92-100.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and O.P. van Vliet (2010), 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU: Is there Convergence?', Journal of Common Market Studies, 48 (3), pp. 529-556.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and F. Koster (2010), 'Social Income Transfers and Poverty Alleviation in OECD Countries', Department of Economics Research Memorandum 2010.01, Universiteit Leiden, 41 p.

K.P. Goudswaard, R.M.W.J. Beetsma, Th. E. Nijman en P. Schnabel(2010), ' Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen', Rapport van de Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, Den Haag, 120 p.

K.P. Goudswaard and K. Caminada (2010), 'The redistributive effect of public and private social programs: a cross-country empirical analysis', International Social Security Review, 63 (1), pp. 1-19.

2009

Koen Caminada and Kees Goudswaard (2009), 'Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and other OECD Countries',  Department of Economics Research Memorandum 2009.02, Universiteit Leiden, 33 p.

K.P. Goudswaard (2009), 'De toekomst van de volksverzekeringen', in: Zicht op zekerheid, Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, pp. 59-64.
 
K. Caminada and K.P. Goudswaard (2009), 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. A Descriptive Analysis', Poverty & Public Policy, Vol. 1, Iss. 2, Article 5, pp. 1-51.

M.C. Versantvoort en K.P. Goudswaard (2009), 'Sociale zekerheid voor kinderen', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2009, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 43-70.

K.P. Goudswaard (2009), 'Verder met Bakker?', Idee, 30 (2), pp. 34-39.

K.P. Goudswaard (2009), 'Inspelen op vergrijzing', AE Consultancy, februari 2009, pp. 1-8.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2009), ‘Het belang van scholing’, Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 1, pp. 45-71.

2008 

R.L.O. Linschoten, K.P. Goudswaard en J.A. Kamps (2008), 'Verkeerd verbonden. Naar houdbare voorzieningen in de jeugdzorg', Taskforce AWBZ-zorg voor jeugd, Den Haag, 31 p.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2008), 'Scholing en sociaal-economisch beleid', in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, pp. 7-41.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2008), 'Effectiveness of poverty reduction in the EU. A descriptive analysis', Department of Economics Research Memorandum 2008.06, Universiteit Leiden, 51 p.

H. Nijboer en K.P. Goudswaard (2008), 'Het kabinet strandt bij het eerste spoor', Tijdschrift voor Openbare Financiën, nr. 4, pp. 149-159.

K. Caminada, K.P. Goudswaard and O.P. van Vliet (2008), 'Patterns of welfare state indicators in the EU: Is there convergence?', Department of Economics Research Memorandum 2008.05, Universiteit Leiden, 22 p.

K.P. Goudswaard and K. Caminada (2008), 'The redistributive impact of public and private social expenditure', Department of Economics Research Memorandum 2008.04, Universiteit Leiden, 16 p.

K.P. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen?', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2008, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 39-57. 

K. Caminada and K. Goudswaard (2008), 'Revenue Effects of Tax Facilities for Pension Savings', Atlantic Economic Journal 36(2), pp. 233-246.

K. Goudswaard en H. Nijboer (2008), 'Sociaal sparen als hervormingsoptie', Economisch Statistische Berichten, 16 mei 2008, pp. 294-297.

2007

K.P. Goudswaard (2007), ‘Fiscaal beleid, pensioenen en vergrijzing’, in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Meijersreeks nr. 134, Sdu, Den Haag, pp. 221-232.

K.P. Goudswaard (2007), 'Hoe kansrijk is het participatiebeleid?', Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(2), pp. 1-8.

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard (2007), 'Herverdeling door het stelsel van sociale zekerheid in de jaren negentig', in: A.T.J.M. Jacobs en F.J.L. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Uitgeverij Paris, Zutphen, pp. 213-226.

K.P. Goudswaard (2007), 'Fiscalisering als symbool', Tijdschrift voor Openbare Financiën 39(1), pp. 1-5.

K.P. Goudswaard (2007), 'Is de vergrijzing erg?', AE Communicatie, 27 februari 2007, pp. 2-8.

2006 

K.P. Goudswaard en Ph. de Jong (2006), 'Sociale zekerheid in macro-perspectief', in: M. Herweijer e.a. (red.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester, Kluwer, Deventer, pp. 33-46.

C.L.J. Caminada en K.P. Goudswaard (2006), 'Wat levert levensloop op?' in: D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Maatschappelijk heffen, Deel 1, De wetenschap, Kluwer, Deventer, pp. 133-144.     

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2006), 'Het profijt van levensloop', Economisch Statistische Berichten, 17 november 2006, pp. 598-600.

K.P. Goudswaard en G.J.J. Heerma van Voss (2006), 'Handhaving in de sociale zekerheid', in: F.C.M.A. Michiels en E.R. Muller (red.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland, Kluwer, Deventer, pp. 639-652.

K.P. Goudswaard (2006), 'De Europese Unie: economisch én sociaal?', Sociaal Maandblad Arbeid, oktober 2006, nr. 10, pp. 408-414.

H. Vording, K.P. Goudswaard, K. Caminada (2006), 'De Wet IB 2001: betere instrumenten voor fiscale inkomenspolitiek?', in: A.C. Rijkers en H. Vording (red.), Vijf jaar wet IB 2001, Meijersreeks nr. 114, Kluwer, Deventer, pp. 131-146.

K.P. Goudswaard (2006), 'Kan de levensloopregeling slagen?', Economenblad 29(1), april/mei 2006, pp. 10-11.

C.A. de Kam en K.P. Goudswaard (2006), 'Sociale zekerheid en arbeidsmarkt', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2006, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 35-56.

K. Goudswaard, K. Caminada en H. Vording (2006), 'Financing the Welfare State', Tax Notes International 42(8), pp. 731-737.

C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (2006), 'Vergezichten op een vlakke belasting', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), De vlaktaks. Naar een inkomstenbelasting met een uniform tarief?, Dreesforum nr. 2, Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, Den Haag, pp. 61-78.

K.P. Goudswaard (2006), 'How to cover the time risk?', in: F. Koster (red.), Shifting Responsibilities, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, Amsterdam, pp. 63-66.

2005

K. Caminada en K. Goudswaard (2005), ‘Budgetary costs of tax facilities for pension savings: an empirical analysis’, Department of Economics Research Memorandum 2005.03, Universiteit Leiden.

H. Vording, K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2005), 'Moet de burger zijn belastingen kennen?', Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6631, 7 juli 2005, pp. 971-977.

K.P. Goudswaard (2005), 'Grenzen aan solidariteit', in: P. de Beer, J. Bussemaker en P. Kalma (red.), Keuzen in de sociale zekerheid, De Burcht / Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, pp. 38-52.

K.P. Goudswaard (2005), 'Sociale zekerheid in beweging', in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2005, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 81-96.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2005), ‘Are Public and Private Social Expenditures Complementary?’, International Advances in Economic Research,  11 (2), pp. 175-189.

K. Goudswaard (2005), 'Keuzevrijheid moet niet leiden tot eerder stoppen met werken', in: P. Leenders, I. Kuipers en F. Rottenberg, Sociale zekerheid als investering, Manifest, De Balie, Amsterdam, pp. 81-85.

2004

K. Goudswaard, K. Caminada en H. Vording (2004), 'Hoe moet de verzorgingsstaat worden gefinancierd?', Tijdschrift voor Openbare Financiën, 36 6), pp. 263-274.

K.P. Goudswaard, C.L.J. Caminada en H. Vording (2004), 'Naar een transparanter loonstrookje', Meijersreeks nr. 79, Boom Juridische uitgevers, Den Haag; boekuitgave van Department of Economics Research Memorandum2004.02 (klik hier), Universiteit Leiden.

K.P. Goudswaard and B. van Riel (2004), 'Social protection in Europe: do we need more coordination?', TvA / Dutch Journal of Labour Studies, 20 (3),pp. 236-248.

W. Adema, F.A.G. den Butter, K.P. Goudswaard en C.A. de Kam (2004), 'Sociale Zekerheid' in: C.A. de Kam en A.P. Ros, Jaarboek Overheidsfinanciën2004, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 101-128.

K. Caminada and K.P Goudswaard (2004), ‘The fiscal subsidy on pension savings in the Netherlands’, Tax Notes International,  33 (13), pp. 1231-1240.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2004), 'Are public and private social expenditures complementary?’, Department of Economics Research Memorandum 2004.01, Universiteit Leiden, pp. 1-19.

K.P. Goudswaard en T.D. Riemens (2004), 'Levensloopbeleid: hype of noodzaak?', Economisch Statistische Berichten, 26 februari 2004, pp. 3-7.
 
K. Caminada et K.P Goudswaard (2004), 'Répartition du revenu et sécurité sociale dans les pays de l‘OCDE', in: R. Sigg et Chr. Behrendt (eds.), La sécurité sociale dans le village global,  Verlagsgruppe Peter Lang, Bern, pp. 237-270 (eerder verschenen in het Engels, 2002).

2003

K.P Goudswaard and C.L.J. Caminada (2003), ‘Convergence of Social Protection Reviewed’, in: A.R. Ros en H.R.J. Vollebergh (eds.), Ontwikkeling en overheid, Sdu, Den Haag, pp. 97-105.

C.L.J. Caminada en K.P Goudswaard (2003), 'Verdeelde zekerheid. De verdeling van lasten en baten van sociale zekerheid en pensioen', Sdu Uitgevers, Den Haag, oktober 2003, 251 pp.

K. Caminada en K.P Goudswaard (2003), ‘Pensioenen en de schatkist’, Tijdschrift voor Openbare Financiën  35 (5), pp. 207-219.

C.A. de Kam en K.P. Goudswaard (2003), 'Overheidsfinanciën', in C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2003, Sdu Uitgevers, Den Haag 2003, pp. 1-27.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (2003), 'Hoe ingrijpend was de invoering van de Anw?', Sociaal Maandblad Arbeid,  58 (5), pp. 219-223.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (2003), 'WAO-ers op achterstand', Economisch Statistische Berichten, 18 april 2003, pp. 182-184.

K. Caminada und K.P Goudswaard (2003), 'Einkommensverteilung und soziale Sicherheit in der OECD', in: R. Sigg and Chr. Behrendt (eds.), Soziale Sicherheit im globalen Dorf,  Verlagsgruppe Peter Lang, Bern, pp. 251-284 (eerder verschenen in het Engels, 2002).

K.P. Goudswaard (2003), 'Houdbare solidariteit in de 21e eeuw', in: Jos Berghman et al (red.) Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland, Eburon, Delft, pp. 47-60.

2002

K.P. Goudswaard (2002), 'Sociale Nota 2003: een kwestie van aanpakken?', Openbare Uitgaven, nr. 5, p. 277-280.

K. Caminada en K. Goudswaard (2002), 'Inkomensgevolgen van veranderingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en het nabestaandenpensioen', Department of Economics Research Memorandum 2002.04, Universiteit Leiden, pp. 1-30.

F. Leijnse, K.P. Goudswaard, J. Plantenga en J.P. van den Toren (2002), Anders denken over zekerheid; levenslopen, risico en verantwoordelijkheid, Ministerie van SZW, oktober 2002, 44 blz.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2002), 'Income Distribution and Social Security in an OECD Perspective', in: Roland Sigg and Christana Behrendt (eds.), Social Security in the Global Village, International Social Security Series, Volume 8, Transaction Publishers, New Brunswick / Londen, pp. 163-188.

K.P. Goudswaard (2002), 'Zijn de pensioenproblemen in Europa beheersbaar?', Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, augustus 2002, afl. 4, pp. 104-108.

P.A. Cornelisse en K.P. Goudswaard (2002), 'On the convergence of social protection systems in the European Union', International Social Security Review, 55 (3), pp. 3-17.

K.P. Goudswaard (2002), 'Naar een houdbaar sociaal stelsel', Openbare Uitgaven, nr. 2, pp. 50-61.

K.P. Goudswaard en C.A. de Kam (2002), 'Pensioenen, sociale en particuliere verzekeringen', in C. Petersen (red.), Bestuur en management van pensioenen, Sdu, Den Haag, pp. 21-55.

K.P. Goudswaard en U. Kock (2002), 'Zelf kiezen waar dat kan, solidair waar dat moet', Idee, 23(1), pp. 11-13.

K.P. Goudswaard (2002), 'Houdbare solidariteit in de 21e eeuw', Department of Economics Research Memorandum 2002.03, Leiden.

2001

K.P. Goudswaard (2001), 'De Nederlandse verzorgingsstaat in beweging', Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4, pp. 765-772.

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2001), 'Does a Flat Rate Personal Income Tax Reduce Tax Progressivity? A Simulation for the Netherlands', Public Finance & Management, 1 (4), pp. 471-500.

K.P. Goudswaard (2001), 'Gedonder in de polder: een beknopte geschiedenis van de veranderingen in de uitvoeringsstructuur sociale zekerheid', in: D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg en L.G.M. Stevens (red.), Er zal geheven worden!, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. S. Cnossen, Kluwer, Deventer, pp. 133-145.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2001), 'International Trends in Income Inequality and Social Policy', International Tax and Public Finance,  8 (4), pp. 395-415, eerder verschenen als Department of Economics Research Memorandum 2001.03 , Leiden. 

K.P. Goudswaard (2001), 'Keuzevrijheid en werk' ESB - Dossier Generatiebewust vooruitzien, 20 november pp. 6-7.

K.P. Goudswaard en U. Kock (2001), 'Risico's delen en risico's nemen; trends en uitdagingen in de sociale zekerheid', monografie, Wetenschappelijk Bureau D66, Den Haag, november 2001.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2001), 'Herverdeling van inkomen door sociale zekerheid', Openbare Uitgaven,  33 (2), pp. 54-63.

P. Cornelisse and K.P. Goudswaard (2001), 'On the Convergence of Social Protection Systems in the European Union', Department of Economics Research Memorandum 2001.02, Leiden.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (2001), 'Trends in inkomensongelijkheid en sociaal beleid', Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 22 (4), pp. 55-69. 

K. Caminada and K.P. Goudswaard (2001), 'The Final Tax Reform'? Effects of a Flat Rate Individual Income Tax', European Taxation, 41 (2), pp. 42-46.

2000

K.P. Goudswaard (2000), 'De opmars van particuliere verzekeraars bij de dekking van sociale risico's', in T. Hartlief en M.M. Mendel (red.), Verzekering en maatschappij, Deventer, pp. 436-451.

K.P. Goudswaard (2000), 'Sociale zekerheid in de 21e eeuw: een economisch perspectief', in S. Klosse (red.), Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt - Toekomstperspectief vanuit vier disciplines, die Keure, Brugge, pp. 139-167.

K.P. Goudswaard (2000), 'SUWI: van markt naar overheid', Sociaal Bestek, nr. 11, november 2000, pp. 10-14.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording(2000), 'De eigen woning anders belast' in: Jaarboek Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Alphen aan den Rijn, pp. 191-196 (eerder verschenen in ESB van 5 november 1999).

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (2000), 'Verkenning van een vlakke belasting op inkomen', Weekblad Fiscaal Recht, 22 juni 2000, pp. 937-947.

K. Caminada, K.P Goudswaard en H. Vording (2000), 'Op weg naar de volgende belastingherziening', Openbare Uitgaven, 32 (1), pp. 39-53.

K.P. Goudswaard (2000), 'Budgetary rules and stabilisation', CPB Report, 2000/2, pp. 49-50.

K.P. Goudswaard, C.A. de Kam, C.G.M. Sterks (2000), Sociale zekerheid op het breukvlak van twee eeuwen, Samsom/Kluwer, Alphen a/d Rijn.

1999

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (1999), 'Naar bredere grondslagen en lagere tarieven in Nederland', in S. Cnossen (red); Vermogensrendementsheffing: vondst of miskleun, OCFEB papers and proceedings 9903, Rotterdam, pp. 103-127.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (1999), 'De eigen woning anders belast', Economisch Statistische Berichten, 5 november 1999, pp. 814-816.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1999), 'Social Policy and Income Distribution: An Empirical Analysis for the Netherlands', Department of Economics Research Memorandum 99.03, Leiden.

K.P. Goudswaard (1999), 'Van sturing naar marktwerking in de sociale zekerheid', in: R.J. in 't Veld (red.), Sturingswaan & Ontnuchtering, Lemma bv, Utrecht, pp. 100-119.

K.P. Goudswaard (1999), 'Earned Income Tax Credit', CPB Report 1999/1, p. 49.

K.P. Goudswaard en H. Vording (1999), 'Belastinghervorming te groot voor nationale politieke agenda', in: Belastingherziening 2001, speciale uitgave Staatscourant/Sdu, oktober 1999.

K.P. Goudswaard (1999), 'Begrotingsevenwicht: wat nu?' Weekblad Fiscaal Recht, 30 september 1999, pp. 1223-1224.

K.P. Goudswaard (1999), 'Commentaar Duale inkomstenbelasting: een beter alternatief', in: S. Cnossen (red.), Vermogensrendementsheffing: vondst of miskleun, Ocfeb papers and proceedings 9903, Rotterdam, pp. 100-101.

H. Vording, K.P. Goudswaard, en K. Caminada (1999), 'De eigen woning naar box', Weekblad Fiscaal Recht, 9 december 1999, pp. 1694-1703.

1998

K. Caminada en K.P Goudswaard (1998), 'Inkomensherverdeling door sociale zekerheid: de verdeling van uitkeringen en premieheffing in 1990 en 1995', Department of Economics Research Memorandum 98.02, Leiden.

K.P. Goudswaard en K. Caminada (1998), 'Belastingen in de 21e eeuw: veel v's, weinig wol', Weekblad Fiscaal Recht, 29 januari 1998, pp. 133-143.

K.P. Goudswaard (1998), 'Trends en uitdagingen in de sociale zekerheid', Idee, mei 1998, pp. 21-24.

K.P. Goudswaard (1998), 'EMU, overheidsfinanciën en sociale zekerheid', in: H. Deleeck en P.J. Besseling (red.), Sociale zekerheid en de euro, Cap Gemini Social Science and Insurance Studies, Den Haag, pp. 76-89.

J.J.C. van der Graaff en K.P. Goudswaard (1998), 'Belastingheffing over bijstands-uitkeringen: rondpompen en verzuipen?', Weekblad Fiscaal Recht, 27 augustus 1998, pp. 1193-1203.

K.P. Goudswaard (1998), 'Sociale zekerheid en sociale cohesie in een veranderende economie', in: P.B. Cliteur et al (red.), Sociale cohesie en het recht, Koninklijke Vermande, E.M. Meijers Instituut, Leiden, pp. 191-200.

K.P. Goudswaard (1998),  'Als het maar niet te veel meevalt!', Weekblad Fiscaal Recht, 24 september 1998, pp. 1343-1344.

K.P. Goudswaard (1998), Bespreking van Y.K. Grift,  'Female labour supply. The influence of taxes and social premiums', RM Themis, nr. 8, pp. 265-266.

H. Vording en K.P. Goudswaard (1998), 'Legal Indexation of Social Security Benefits: an International Comparison of Systems and Their Effects', in: Th. Marmor, Ph. de Jong (eds.), Ageing, Social Security and Affordability, Aldershot, pp. 61-76.

1997

K. Caminada en K.P Goudswaard (1997), 'Distributional Effects of a Flat Tax: An Empirical Analysis for the Netherlands', Department of Economics Research Memorandum 97.04, Leiden.

K.P. Goudswaard (1997), 'Ongelijkheidscompensatie en sociale zekerheid in de Europese Unie', in: Ongelijkheidscompensatie als roode draad in het recht, Liber Amicorum voor Prof. mr. M.G. Rood, Deventer, pp. 175-183.

K.P. Goudswaard (1997), 'Sociale zekerheid en Europese integratie', Sociaal Maandblad Arbeid, nr. 5, pp. 294-302.

K.P. Goudswaard (1997), 'Keuzevraagstukken rond de toekomst van de sociale zekerheid' Openbare Uitgaven, nr. 4, pp. 168-177.

K.P. Goudswaard (1997), 'Op weg naar begrotingsverbrokkeling', Openbare Uitgaven, nr. 5/6, pp. 226-228.

H. Vording en K.P. Goudswaard (1997), 'Indexation of Public Pension Benefits on a Legal Basis: Some Experiences in European Countries', International Social Security Review (3), pp. 31 - 44.

1996

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1996), 'Progression and Revenue Effects of Income Tax Reform', International Tax and Public Finance 3 (1), pp. 57-66.

K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (1996), 'De inkomensgevolgen van een vlaktaks', Economisch Statistische Berichten, 26 juni 1996, pp. 574-577.

K.P. Goudswaard (1996), 'De Antilliaanse schuldenproblematiek', Openbare Uitgaven, nr. 1, pp. 12-19.

K.P. Goudswaard, J. de Haan, L. de Haan en R.M. Oort (1996), 'Schuldmanagement van de staat', gepubliceerd in: Financiële en Monetaire Studies, Wolters-Noordhoff, Groningen.

K.P. Goudswaard (1996), Sociale convergentie, oratie, Leiden,  'Internationale vergelijking van de systemen van sociale zekerheid', in: M. Despontin en M. Jegers (eds.), De Sociale Zekerheid Verzekerd?, Volume 2, VUBPRESS, Brussel, pp. 77-80.

K.P. Goudswaard and H. Vording (1996), 'Is harmonisation of income transfer policies in the European Union feasible?', Department of Economics Research Memorandum 96.06, Leiden.

1995

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1995), 'De endogene ontwikkeling van de belastingdruk: een macro-analyse voor de periode 1960-1994', Department of Economics Research Memorandum 95.04, Leiden.

K.P. Goudswaard, V. Halberstadt en H.M. van de Kar (1995), 'The Demand for Public Sector Intervention in a European Welfare State', in: R. Benjamin et al (eds.), Balancing State Intervention, Rand, New York, pp. 147-174.

K.P. Goudswaard, bespreking van Th.A. Stevers (1995), 'De begrotingsnorm van het rijk', De Economist, 143 (3), pp. 405-406.

K.P. Goudswaard (1995), 'Zorgen over de Antilliaanse overheidsfinanciën', ABC Advies bulletin, 3 (2), pp. 1-3.

K.P. Goudswaard (1995), 'Van macro- naar micro-normering van collectieve lasten', in: Veranderend belastingklimaat, Nico de Vries-bundel, Arnhem, pp. 129-134.

1994

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1994), 'Dynamische budgettaire effecten van belastinghervorming', in: Openbare financiën en de economie van de publieke sector,  IOO, Den Haag, pp. 1-16.

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1994), 'De effecten van belastinghervorming op de progressiefactor', Maandschrift Economie, 58 (6), pp. 462-473.

K.P. Goudswaard en J.C.G. Boot (1994), 'Hoe Duitsland zijn overheidsschuld financiert' Bank- en Effectenbedrijf,  mei 1994, pp. 22-26.

K.P. Goudswaard and H.M. van de Kar (1994), 'The Impact of Demographic Change on Tax Revenue', Atlantic Economic Journal,  22 (3), pp. 52-60.

K.P. Goudswaard, Ph.R. de Jong en V. Halberstadt (1994), 'The Realpolitik of Social Assistance: The Dutch Experience in International Comparison', Department of Economics Research Memorandum 94.09, Leiden.

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada (1994), 'Progressie na "Oort"', Fiskaal, 21 (10), pp. 313-319.

K.P. Goudswaard (1994), 'Naar een beheersing van de Antilliaanse overheidsschuld', Stichting ABC Advies, Berlicum, advies nr. 73.

1993

K. Caminada en K.P. Goudswaard (1993), 'Dynamische budgettaire effecten van belastinghervorming', Department of Economics Research Memorandum 93.05, Leiden.

K.P. Goudswaard en H.M. van de Kar (1993), 'Fondsvorming en openbaar bestuur; een beoordeling van de inrichting en werking van fondsen op en rond de rijksbegroting', Preadvies Raad voor het binnenlands bestuur, september 1993.

K.P. Goudswaard en J. de Haan (1993), 'Nationale Schuld' in: H. de Groot en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Overheidsuitgaven 1994, IOO, Schoonhoven, pp. 143-162.

K.P. Goudswaard en H.M. van de Kar (1993), 'Nieuwe begrotingsfondsen: zinnig of onzinnig?', Economisch Statistische Berichten, 15 december 1993, pp. 1144-1148.

1992

K.P. Goudswaard (1992), 'Risico's in de openbare financiën', in: N.J.H. Huls (red.), Sturing in de risicomaatschappij, Zwolle, pp. 31-44.

K.P. Goudswaard en C.A. Ester (1992), 'Financiering van de overheidsschuld in Italië', Bank- en Effectenbedrijf, januari/februari 1992, pp. 18-20 en 25.

K.P. Goudswaard (1992), 'Financieringsbeleid op weg naar de EMU', in: J.A.J. Alders e.a. (red.), Begrotingsbeleid en financiering Nederlandse staatsschuld, op weg naar de EMU, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, pp. 67-80.

K.P. Goudswaard, V. Halberstadt en H.M. van de Kar (1992),  'Dutch social policy in the 1980's: a changing role of the public sector?', Atlantic Economic Journal,  20 (2), pp. 21-29.

K.P. Goudswaard en H.M. van de Kar (1992), 'Het profijt van de demografische ontwikkeling', Economisch Statistische Berichten, 7 oktober 1992, pp. 980-982.

H.M. van de Kar en K.P. Goudswaard (1992), 'Fondsvorming en budgettaire besluitvorming', Openbare Uitgaven, nr. 6, pp. 294-299.

1991

K.P. Goudswaard (1991), Bespreking van Mario Monti (ed.), 'Fiscal Policy, Economic Adjustment, and Financial Market', De Economist, 139 (1), pp. 118-119.

C.A. Ester en K.P. Goudswaard (1991), 'Public Debt Financing in Italy', Department of Economics Research Memorandum 91.06, Leiden.

K.P. Goudswaard (1991), Bespreking van: Ilde Rizzo, 'The 'hidden' debt', De Economist, 139 (3), pp. 457-458.

K.P. Goudswaard (1991), 'Het belang van de onderhandse kapitaalmarkt voor de financiering van de staatsschuld' in: J. de Haan (red.), De onderhandse kapitaalmarkt in Nederland, NIBE, Amsterdam, pp. 67-77.

J. de Haan en K.P. Goudswaard (1991), 'De discussie over indexleningen: een samenvatting' in: J. de Haan (red.), De onderhandse kapitaalmarkt in Nederland, NIBE, Amsterdam, pp. 79-90.

1990

K.P. Goudswaard (1990(, 'Determinants of Public Debt Maturities', De Economist 138 (1), pp. 33-46.

K.P. Goudswaard en H. Vording (1990), 'De analyse van belastinguitgaven' Gielebundel, Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.F.M. Giele, Deventer.

J. de Haan, K.P. Goudswaard and D. Zelhorst (1990), 'Real Deficits and Real Growth: Empirical Evidence for 10 Countries' in: G. Krause-Junk (ed.), Public Finance and Steady Economic Growth, Proceedings of the 45th Congress of the International Institute of Public Finance, pp. 221-230.

K.P. Goudswaard, J. de Haan en F. de Kam (1990), 'Kok heeft koudwatervrees' Intermediair, 21 september 1990, pp. 15-19.

K.P. Goudswaard en J. de Haan (1990), 'Nationale Schuld' in: R. Gerritse en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Overheidsuitgaven 1991,  IOO, Schoonhoven, pp. 81-97.

K.P. Goudswaard en J. de Haan (1990), 'Voor- en nadelen van indexleningen' Openbare Uitgaven, nr. 5, pp. 204-211, een eerdere versie van dit artikel is onder de titel 'Indexleningen: een zinvol alternatief?' uitgebracht als COEPS Research Memorandum 90.05, Leiden.

K.P. Goudswaard en J. de Haan (1990), 'Het marktpotentieel van indexleningen' Economisch Statistische Berichten, 24 oktober 1990, pp. 992-995.

I. Byatt, E. Gjelsvik, K.P. Goudswaard and H.M. van de Kar (1990), 'Energy Exploitation and Public Finances in European Countries' in: V. Tanzi (ed.), Public Finance, Trade and Development,  Proceedings of the 44th Congress of the Internaional Institute of Public Finance, Detroit, pp. 223-242.

K.P. Goudswaard (1990), 'Budgetary Policies in the Netherlands: 1982-1990' Finanzarchiv, Band 48, Heft 2, pp. 271-284.  

Laatst Gewijzigd: 06-07-2016