Nieuws Instituut voor Metajuridica

Artikel Ars Aequi

Tijdens de Nacht van Kunst en Kennis op 20 september aanstaande zullen Paul Cliteur en Janneke Vink een lezing houden. Zij hebben gezamenlijk een artikel geschreven in Ars Aequi, zie bijlage.