Nieuws Instituut voor Metajuridica

Deugdethiek, levensbeschouwing en religie

Wat zijn de overeenkomsten in het denken over goed en kwaad tussen bijvoorbeeld het christendom, hindoeïsme, islam, confucianisme en boeddhisme? In Deugdethiek, levensbeschouwing en religie gaan verschillende filosofen op zoek naar een ‘wereldethos’ dat levensbeschouwelijke tradities over de hele wereld met elkaar verbindt.


Oratie Egbert Koops: Proces en financiering

Op 20 februari 2015 aanvaardt Egbert Koops zijn benoeming als hoogleraar Rechtsgeschiedenis. Zijn oratie gaat over rechtshistorische lessen die getrokken kunnen worden uit het overnemen van procedures door machtigere personen.