Nieuws

Onderzoeksprogramma eLaw

eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden, is een multidisciplinair instituut dat een unieke combinatie van kennis samenbrengt op het gebied van de juridische, filosofische en maatschappelijke implicaties van de opkomst en inzet van digitale technologieën. eLaw doet fundamenteel èn toegepast onderzoek naar de juridische, sociale en technische aspecten van de regulering van het internet en andere convergerende digitale technologieën.


Open-Minded 2014 #3: Donderdag 24 april

Denk buiten je eigen kader @ Open Minded lunchlezing # 3: VIDEO GAMES AS METAPHORS: A LUNCH-TIME RANT door game designer en filosoof Stefano Gualeni! Op donderdag 24 april (van 12.00 tot 13.00) organiseert eLaw, het Centrum voor Recht in de Informatie Maatschappij, weer een  ‘Open-Minded’, het maandelijkse open lab voor alle onderzoekers die werken in het veld van technologie&samenleving en/of technologie&recht. 


Behoedzamere nieuwe regelgeving in de telecomsector noodzakelijk

Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk: over interoperabiliteit, innovatie en internationalisering. Serge Gijrath kijkt naar voorgestelde Europese regelgeving voor een ‘Connectief Continent’ vanuit de rode draad interoperabiliteit. Ook bespreekt hij in zijn oratie de interactie van dit begrip met innovatie en internationalisering.


Keuzevak Internetrecht (5 EC)

Het keuzevak Internetrecht gaat 23 april 2014 weer van start! Een actueel keuzevak over de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de invloed daarvan op het recht.


Elize de Mul wint prof. H.W. Lambersprijs

Elize de Mul ontvangt de prof. H.W. Lambersprijs voor de beste student met twee mastertitels (Filosofie van een wetenschapsgebied aan EUR en Nieuwe media en digitale cultuur aan Universiteit Utrecht).    


De verwaterde privacywet

Er is, nu meer dan ooit, discussie over de privacywet en de toepassing daarvan op internet. Professor Gerrit-Jan Zwenne gaat in zijn oratie in op de vraag in hoeverre de privacywet van toepassing is op of IP-adressen en andere online identifiers. Daarbij bespreekt hij de ambities van privacywetgevers en de rol van privacytoezichthouders in de informatiemaatschappij.


‘Betrek kinderen bij digitale kinderrechten’

Kinderen lijken soms een andere invulling te geven aan kinderrechten dan volwassenen. Met haar oratie getiteld 'Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming' aanvaardt Simone van der Hof op 1 maart 2013 haar benoeming als hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij.


JASON Lezing over Digitale Oorlogsvoering in de Polder

Oorlogsvoering heeft een nieuw toneel gevonden. Cyberspace, het vijfde domein, zal door de snelle technologische ontwikkelingen steeds hoger op politieke en militaire agenda?s komen te staan. Met regelmaat verschijnen voorbeelden van digitale aanvallen of spionage in de media. Maar met wat voor digitale wapens moeten we rekening houden?  Hoe groot is de dreiging eigenlijk, en wat kunnen we daar tegen doen?


Keuzevakken in het tweede semester!

Ook in het tweede semester van het collegejaar verzorgt eLaw@Leiden weer een aantal interessante keuzevakken. In het eerste gedeelte van het tweede semester starten de vakken Law & IT in Europe, Internetrecht en Mediarecht. In het tweede gedeelte van het tweede semester gaan de vakken Cyberspace & Cyberlaw en Telecommunicatierecht van start!


Discrimination and Privacy in the Information Society

Onder deze titel is een nieuw boek verschenen onder redactie van eLaw medewerkers Bart Custers en Bart Schermer, met Toon Calders (TU Eindhoven) en Tal Zarsky (Haifa University). In dit boek worden privacy en discriminatie besproken in het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van data mining en profiling . Het boek is grotendeels gebaseerd op onderzoek dat eLaw eerder verrichtte in samenwerking met de TU Eindhoven naar het ontwerpen van nieuwe data mining technologieën die privacy- en discriminatieproblemen kunnen voorkomen. Aan het boek werkten in totaal 26 auteurs mee uit 8 landen.