Keuzevak Internetrecht (5 EC)

Het keuzevak Internetrecht gaat 23 april 2014 weer van start! Een actueel keuzevak over de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de invloed daarvan op het recht.

Vakbeschrijving

De opkomst van de Informatie & Communicatie Technologie (ICT) en het internet confronteert de rechtspraktijk nieuwe normatieve vragen op verschillende rechtsgebieden.
In het keuzevak Internetrecht komt een aantal van deze vragen aan bod en wordt inzicht verkregen in de invloed van ICT op het recht. De volgende onderwerpen passeren de revue:

Auteursrecht en ICT

Cybercrime

Privacy en ICT


Elektronische Handel

Internet Games

Aansprakelijkheid Internet Service Providers

De nieuwe vragen dwingen tot bezinning over de mogelijke juridische oplossingen en over de behoefte aan overheidsregulering, en over de eisen die daaraan in het licht van de ICT-ontwikkelingen moeten worden gesteld. De internationalisering brengt met zich mee dat de blik tevens extern gericht moet zijn, met name op de harmoniserende regelgeving in de EU. Al met al een actuele cursus over een onderwerp dat enkel in belang toeneemt.   


Rooster

In het tweede semester van collegejaar 2013-2014 vindt het onderwijs (onder voorbehoud van wijzigingen)plaats op:

Woensdag 23 april t/m 21 mei 2014 
Donderdag 24 april t/m 22 mei 2014
http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/wg/22967234W-2013-S2.html

 

Docenten

prof. mr. R.E. van Esch

mr. J.J. Oerlemans

mr. dr. B.W. Schermer (coördinator)

mr. I. Tempelman - van Hunen

mr. dr. G.J. Zwenne

Studiebelasting

5 EC 

Toegangseisen

Het keuzevak is bedoeld voor rechtenstudenten in de bachelorfase (2e en 3e jaar) en minorstudenten. Overige studenten kunnen contact opnemen met mr. dr. B.W. Schermer of het secretariaat.

Toetsing

Het eindcijfer van het keuzevak Internetrecht wordt bepaald door het gemiddelde van het tentamencijfer en het gemiddelde cijfer van de opdrachten. Beide cijfers dienen voldoende te zijn om het vak te halen.

Aanmelding

Aanmelding via uSis.

Contact

Voor vragen of meer  informatie:
mr. dr. B.W. Schermer: schermer@considerati.com

Secretariaat van eLaw@Leiden:
Kamerlingh Onnes gebouw
Steenschuur 25
Kamer B3.30
071-5278838 of elaw@law.leidenuniv.nl  

Laatst Gewijzigd: 15-01-2014