Keuzevak Internetrecht (5 EC)

In het tweede semester van 2016-2017 zal dit actuele keuzevak over de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de invloed daarvan op het recht weer van start gaan!

Vakbeschrijving

De opkomst van de Informatie & Communicatie Technologie (ICT) en het internet confronteert de rechtspraktijk nieuwe normatieve vragen op verschillende rechtsgebieden.
In het keuzevak Internetrecht komt een aantal van deze vragen aan bod en wordt inzicht verkregen in de invloed van ICT op het recht. 


De volgende onderwerpen passeren de revue: Auteursrecht en ICT
Cybercrime
Privacy en ICT
Elektronische Handel
Internet Games
Aansprakelijkheid Internet Service Providers


De nieuwe vragen dwingen tot bezinning over de mogelijke juridische oplossingen en over de behoefte aan overheidsregulering, en over de eisen die daaraan in het licht van de ICT-ontwikkelingen moeten worden gesteld. De internationalisering brengt met zich mee dat de blik tevens extern gericht moet zijn, met name op de harmoniserende regelgeving in de EU. Al met al een actuele cursus over een onderwerp dat enkel in belang toeneemt.   Voor meer informatie zie: https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/62293/internetrecht


Rooster

In het tweede semester van collegejaar 2016-2017 zal het onderwijs van Internetrecht plaatsvinden.
Zodra het rooster bekend is zal het te vinden zijn via: http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/wg/ onder 'Internetrecht'

Docenten

mr. J.J. Oerlemans
mr. dr. B.W. Schermer
mr. I. Tempelman - van Hunen
mr. dr. ing. B.H.M. Custers (coördinator)

Studiebelasting

5 EC 

Toegangseisen

Het keuzevak is bedoeld voor rechtenstudenten in de bachelorfase (2e en 3e jaar) en minorstudenten. Overige studenten kunnen contact opnemen met  het secretariaat.

Toetsing

Het eindcijfer van het keuzevak Internetrecht wordt bepaald door het gemiddelde van het tentamencijfer en het gemiddelde cijfer van de opdrachten. Beide cijfers dienen voldoende te zijn om het vak te halen.

Aanmelding

Aanmelding via uSis.

Contact

Voor vragen of meer  informatie:
mr. dr. ing. B.H.M. Custers (b.h.m.custers@law.leidenuniv.nl)  
Secretariaat van eLaw@Leiden:
Kamerlingh Onnes gebouw
Steenschuur 25
Kamer B3.30
071-5278838 of elaw@law.leidenuniv.nl  

Laatst Gewijzigd: 02-09-2016