Onderwijs

Elective Cyberspace & Cyberlaw (5 EC)

This course is in English and will start Monday September 12 2016! Cyberspace & Cyberlaw is about regulatory issues in relation to information and communication technologies (ICTs), and especially the internet. ICT has become a vital infrastructure in our modern society. We use the internet at home, at work, and when in transit, to email, look up information on Google, or check in which friends via Facebook. These technologies have enriched our lives and made them more fun and more efficient. But they also raise a host of regulatory questions. Is our privacy safe in a world of interconnected, always-on technologies? What is the balance between freedom of expression and harassment or bullying online? How can we regulate the behaviours of individuals in a network that spans the globe and knows no boundaries? 


Keuzevak Internetrecht (5 EC)

In het tweede semester van 2016-2017 zal dit actuele keuzevak over de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de invloed daarvan op het recht weer van start gaan!


Keuzevak Telecomunicatierecht (5 EC)

Iedereen heeft te maken met telecommunicatie. En dus heeft iedereen te maken met telecomrecht. Dit interessante vak wordt verzorgd door docenten die ieder meer dan tien jaar als bedrijfsjurist of advocaat werkzaam zijn in de Internet- en Telecomsector. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de *business models * waarvan telecom en internetaanbieders gebruik maken en wat daarbij de betekenis is van de telecomwetgeving. In semester 2, collegejaar 2016- 2017 zal dit vak weer van start gaan!


Keuzevak Mediarecht (5 EC)

Doel van het vak is het verkrijgen van inzicht in de principiële rechtsvragen rond de media en de openbare meningsvorming. Hoever mag de staat gaan met het reguleren van de omroep? Wanneer krijgt het recht op privacy voorrang boven de vrijheid van meningsuiting? Mag een journalist gebruik maken van gestolen documenten om belangrijk nieuws te onthullen? Het keuzevak plaatst bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke dilemma’s in een grondrechtelijk perspectief.


Scripties en Papers

Het is mogelijk een bachelorscriptie of een masterscriptie bij eLaw te schrijven. Afgelopen collegejaar werden de bachelorscripties begeleid door Simone van der Hof en Bart Schermer voor de onderwerpen "Het recht op vergetelheid in Sociale Media" en "De hackbevoegdheid van de politie".


Post-academisch onderwijs bij eLaw@Leiden

Niet-studenten kunnen als contract-student de keuzevakken van eLaw@leiden volgen door aanmelding bij het Juridisch PAO. Daarnaast verzorgt eLaw@Leiden diverse post-academische cursussen voor juridische professionals. Deze cursussen hebben onder meer betrekking op privacy en telecommunicatierecht. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bureau Juridische PAO van de faculteit Rechtsgeleerdheid.