6 maart | Symposium Law & Method

Het tijdschrift Law & Method organiseert een symposium over vernieuwing van methodologisch onderwijs.

Juridische methoden en technieken in het onderwijs

Het tijdschrift Law & Method organiseert op 6 maart 2015 zijn jaarlijks symposium. Het sympo­sium zal plaatsvinden in de Sterrewacht in Leiden en staat in het teken van het onderwijs in de juridische methoden en technieken in de bachelor Nederlands recht. Aan verschillende rechtenfaculteiten wordt momenteel gewerkt aan de vernieuwing van methodologisch onderwijs.

Het symposium wil een platform bieden aan de betrokken docenten om ervaringen en ideeën uit te wisselen over:

  • Wat is het belang van juridische methoden en technieken?

  • Moeten ze geïntegreerd worden in andere vakken of als apart vak worden gegeven?

  • Op welke wijze willen wij de kennis en vaardigheden overbrengen aan studenten?

  • Hoe toetsen we dit?


Inhoud

  • Pitches: aantal docenten dat actief betrokken is bij methodologisch onderwijs vertelt in een ‘pitch’ van tien minuten over de vorm en inhoud die ze aan hun universiteit aan dit onderwijs hebben gegeven.

  • Deelsessies: uitwisselen van ervaringen en ideeën uitgewisseld, ook vanuit het perspectief van de studenten.

  • Plenaire slotbijeenkomst: presentatie van de belangrijkste bevindingen door onze vliegende verslaggevers.

Aanmelding

Stuur een e-mail naar Arie-Jan Kwak (a.j.kwak@law.leidenuniv.nl) en geef een korte omschrijving van de wijze van betrokkenheid bij het methodologisch onderwijs.

Laatst Gewijzigd: 29-01-2015