10 december | Lezing met Lady Justice Arden, DBE

Magna Carta: hoe de vrijheid van het subject werd veroverd en hoe Magna Carta gebruikt kan worden om na te denken over de toekomst.

Op 10 december verzorgt Lady Justice Arden in het Groot Auditorium de vijfde ‘Raymond and Beverly Sackler Distinguished Lecture on Human Rights’. Deze lezing markeert de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten, die in 1950 door de Verenigde Naties werd uitgeroepen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onder de aandacht te brengen van de volkeren van de wereld. Lady Justice Arden spreekt over de doorwerking en inspiratie van Magna Carta, Engelands belangrijkste constitutionele document, dat op 15 juni 1215 in Runnymede werd ondertekend en dit jaar zijn 800e verjaardag viert. Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.


Magna Carta en de mensenrechten

Enkele maanden na uitvaardiging werd Magna Carta niet-bindend verklaard. Is de reputatie van Magna Carta gerechtvaardigd, of berust zij op een mythe? Lady Justice Arden zal in haar lezing ingaan op deze vraag. Zij zal de kernbepalingen bespreken en verhalen hoe het Grote Charter – ondanks zijn spoedige intrekking – voortleefde en geworteld raakte in de politieke verbeelding en juridische traditie van een natie. Latere generaties herinterpreteerden belangrijke bepalingen uit het Charter naar hun eigentijdse inzichten. Lady Justice Arden zal betogen dat de uitgangspunten van Magna Carta nog steeds gebruikt kunnen worden om een rechtvaardiger wereld te creëren.

Lady Justice Arden

Lady Mary Arden, DBE, is sinds 2000 een ‘Lady Justice of Appeal’ aan de ‘Court of Appeal’ voor Engeland en Wales. In hetzelfde jaar trad zij ook op als ad hoc rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ze is ‘Head of International Judicial Relations’ voor Engeland en Wales en heeft als zodanig de hele wereld bereisd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de rechtsstaat. Ze is tevens lid van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag. Lady Justice Arden heeft vele lezingen verzorgd en artikelen gepubliceerd op het gebied van mensenrechten, ondernemingsrecht, terrorisme en andere onderwerpen. In 2015 werd haar boek met de titel ‘Human Rights and European Law: Building New Legal Orders’ gepubliceerd door Oxford University Press. Een tweede boek, getiteld ‘Common Law and modern society: keeping peace with change’, zal binnenkort uitkomen.

Sackler Distinguished Lecture Series on Human Rights

De Sackler-lezingen worden jaarlijks georganiseerd door de Universiteit Leiden en zijn mogelijk gemaakt door een schenking van Dr. Raymond R. Sackler en zijn vrouw Beverly Sackler, twee internationaal bekende filantropen die zich hebben verbonden aan de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Praktische informatie

Locatie: Academiegebouw, Groot Auditorium, Rapenburg 67-73, 2311 GJ Leiden
Datum: 10 december 2015
Tijd: 11.00 uur (inloop en koffie vanaf 10.30 uur)

Registreren kan via deze link.

Laatst Gewijzigd: 13-11-2015