Prominente rechters bij Moot Court Leiden Law Courses

Moot Court verwelkomde op woensdag 26 november  Kathleen A. Wilson en Bert-Jan Houtzagers als rechters voor de slotpleidooien van internationale bachelor studenten.

Legal Counselor en Landsadvocaat als rechters

Kathleen A. Wilson is Legal Counselor bij de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika te Den Haag. Zij treedt op als de vertegenwoordiger van de VS in de  Iran-United States Claims Tribunal  en behartigt tevens de belangen van de VS bij andere internationale tribunalen, die in Den Haag gevestigd zijn.

Bert-Jan Houtzagers is de Landsadvocaat. In deze functie staat hij als advocaat in en buiten rechte De Staat der Nederlanden bij.

Als derde rechter in de Internationale Moot Court trad op Maarten Neuteboom, docent bij de Afdeling Moot Court.  

De zaak ging over een drone aanval van de staat Menotomy en het recht op zelfverdediging tegen aanvallen van non-state actors. Ook diende er geoordeeld te worden over de verlening van de humanitaire hulp van de staat Apolonia aan de regio Upper Pomona in Menotomy. De studenten hebben bijzonder goed gepleit en aan Ms. Ivana Dahl Muukkonen werd het predicaat cum laude  toegekend.

zie film over Moot Court LLC


Laatst Gewijzigd: 02-12-2014