Onderwijs

Onderwijs

De afdeling Rechtsgeschiedenis verzorgt onderwijs in het eerste en derde jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, en in het tweede jaar van de bacheloropleiding Notarieel recht. Daarnaast worden enige keuzevakken aangeboden, alsmede een cursus in het lezen van Latijnse juridische teksten. De afdeling is bovendien bekend om haar bloeiende en actieve studievereniging, Philips van Leyden b.p.


Historische Ontwikkeling van het Recht

In het vak Historische Ontwikkeling van het Recht (BA-I) komt de interactie aan de orde tussen het Romeinse publiekrecht en het Romeinse privaatrecht, dat ten grondslag ligt aan de rechtsontwikkeling op het Europese continent en een groot deel van de wereld.


Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

In het gebonden keuzevak Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht (BA-III) komen de oorzaken en gevolgen van het privaatrechtelijk pluralisme in Europa aan de orde. Het vak wordt aangeboden in samenwerking met de afdeling Internationaal Privaatrecht.


Geschiedenis van het Europese Publiekrecht

In het keuzevak Geschiedenis van het Europese Publiekrecht (KV rechtsgeleerdheid) biedt prof.dr. A.A. Wijffels een overzicht van enkele Westerse publiekrechtelijke tradities van de Middeleeuwen tot de oprichting van de Europese Unie.


Europese Codificatiegeschiedenis

In het keuzevak Europese Codificatiegeschiedenis (KV rechtsgeleerdheid) behandelt prof.mr. W.J. Zwalve aan de hand van het centrale begrip 'codificatie' een aantal integratiemodellen die in de Europese rechtsgeschiedenis een dominante rol hebben gespeeld.


Cursus Latijnse juridische teksten

In deze cursus (2e semester BA-I) lezen studenten Romeinse juridische teksten en documenten rondom een centraal thema zoals zaaksbeschadiging, zeevervoer, wijnhandel, of wonen. Deelnemers ontvangen een certificaat.