Stafdienst onderzoek: E.M. Meijers Instituut

Data management

Datamanagement omvat alle handelingen die ertoe leiden dat digitale onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk blijven op de lange termijn: organisatie, documentatie, opslag, delen en archivering van onderzoeksgegevens. Datamanagement werkt verreweg het beste als het in het begin van het onderzoeksproces wordt ingepland. Datamanagementplannen, of Data Sharing Plannen, zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel.


Het E.M. Meijers Instituut

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het E.M. Meijers Instituut. Tevens omvat het instituut de facultaire Graduate School of Legal Studies. In de Graduate School zijn de promovendiopleiding en het Talentprogramma ondergebracht.


Wetenschappelijke Integriteit

Een integere en betrouwbare beoefening van wetenschap staat bij ons centraal; men moet er op kunnen vertrouwen dat ons onderzoek op een zorgvuldige, eerlijke, controleerbare, onpartijdige en onafhankelijk manier wordt uitgevoerd.