Stafdienst onderzoek: E.M. Meijers Instituut

Het E.M. Meijers Instituut

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het E.M. Meijers Instituut. Tevens omvat het instituut de facultaire Graduate School of Legal Studies. In de Graduate School zijn de promovendiopleiding en het Talentprogramma ondergebracht.


Data management

Datamanagement omvat alle handelingen die ertoe leiden dat digitale onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk blijven op de lange termijn: organisatie, documentatie, opslag, delen en archivering van onderzoeksgegevens. Datamanagement werkt verreweg het beste als het in het begin van het onderzoeksproces wordt ingepland. Datamanagementplannen, of Data Sharing Plannen, zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel.


Onderzoeksbestuur

De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voortgang van de onderzoeksprogramma’s van het E.M. Meijers Instituut.