Mr. C.E. Smith (Carel)

Functie:
  • coordinator van de Graduate School of Legal Studies
  • promovendidecaan
Expertise:
  • rechtsmethodologie
  • juridische argumentatie
  • recht en cultuur
  • taal en recht


Telefoon: +31 (0)71 527 7733
E-Mail: c.e.smith@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Stafdienst Bedrijfsvoering, Stafdienst Onderzoek
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B424


Carel E. Smith is universitair hoofddocent rechtstheorie aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is tevens hoofd Onderzoeksopleidingen en promovendidecaan bij het onderzoeksinstituut van de faculteit, het E.M. Meijers Instituut. Hij richt zich in zijn onderzoek op de juridische methodeleer en de werking van fundamentele concepten in recht en rechtswetenschap. Onderwerpen van onderzoek betreffen onder andere de verhouding tussen regel en geval, zowel in de rechtsvinding als in het procesrecht, de functie van taal en cultuur in juridische interpretatie en het belang van metaforen in recht en rechtswetenschap. Van februari tot juli is hij als research fellow verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), waar hij zal werken aan het boekproject Certainty in Law: Metaphors, Institutions, and Exemplars.

Bestuursfuncties
Hij is bestuurslid van de VWR (Vereniging voor Wijsbegeerte van het recht), redacteur van the Netherlands Journal of Legal Philosophy and Theory (voorheen R&R), Recht en Methode (ReM), lid van de redactieraad Leiden University Press, en voorzitter van het LUF Internationaal Studiefonds (LISF).

Laatst Gewijzigd: 20-12-2016