Mw. mr.drs. M.P. Sombroek-van Doorm (Mirjam)

Functie:
  • adjunct-directeur E.M. Meijers Instituut/Graduate School
Expertise:
  • medisch beroepsgeheim
  • verschoningsrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 5217
E-Mail: m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Stafdienst Bedrijfsvoering, Stafdienst Onderzoek
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B423
Telefoon: +31 (0)71 527 5217
E-Mail: m.p.sombroek@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.23


Mr. Drs. Mirjam Sombroek- Van Doorm is sinds 1999 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als adjunct-directeur van het E.M. Meijers Instituut. Zij is een van de medeoprichters van het Europese onderzoeksnetwerk SARFaL (Strategic Alliance of Research Faculties of Law). Zij werkt aan een proefschrift over het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling.

Achtergrond

Sombroek –Van Doorm (1968) studeerde Frans aan de Sorbonne in Parijs (1987) en vervolgens rechten en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde in 1993 (rechten) en 1996 (Franse taal- en letterkunde) in Leiden af. Na haar studie werd zij, na een korte stage in de advocatuur, in Leiden hoofd van het Bureau Internationale Opleiding en verantwoordelijk voor de internationale uitwisseling van studenten. In 1999 werd zij adjunct-directeur van het E.M. Meijers Instituut en tevens secretaris van het Onderzoeksbestuur van de faculteit. Tijdens de reorganisatie van de faculteit (2002) was zij secretaris van de plaatsing- en adviescommissie, in 2008 was zij secretaris van de commissie juridisch postacademisch onderwijs.

Publicaties

De onderzoeksresultaten van haar juridische scriptie De invloed van de Europese Commissie in Zweden werden gepubliceerd in de eerste uitgave van een reeks van het Mordenate College (1992). Sombroek-Van Doorm schreef verder mee aan verschillende artikelen op het gebied van het gezondheidsrecht. Twee gepubliceerde artikelen gaan over wrongful life and wrongful birth: De wrongful life-vordering: schadevergoeding of euthanasie? (2003) en Une existence illegitime aux Pays-Bas(2003). Een ander artikel gaat over onder meer het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling. Het is getiteld: Nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling aan de tuchtrechtspraak getoetst (2009).

Nevenfuncties

Sombroek-Van Doorm was in 2011 werkzaam als Chief of Staff bij het International Tax Center in Leiden. Zij geeft in haar eigen tijd onderwijs, cursussen en lezingen over haar proefschriftonderwerp: het medisch beroepsgeheim en kindermishandeling.

Laatst Gewijzigd: 20-12-2016